Magistrát dostal celkem dvanáct nominací od občanů města, kteří mohou navrhnout kohokoliv, kdo se zasloužil o rozvoj nebo dobré jméno města. „Cena se uděluje za významný a mimořádný počin nebo dílo a za celoživotní práci, která přesahuje svým významem hranice města a přispívá k jeho rozvoji,“ uvedl při jednání zastupitelstva primátor Juraj Thoma.


Mezi nominovanými byli například Eliška Štěpánová, kterou navrhl Jihočeský klub obce spisovatelů za nezištný přínos pro kulturu ve městě i v regionu, primář MUDr. Vojtěch Louda za celoživotní práci lékaře – chirurga nebo výtvarník Miloslav Cicvárek, navržený Asociací jihočeských výtvarníků.


Občané města navrhli na cenu i handicapovaného sportovce Arnošta Petráčka, promovaného filologa Ivo Vasiljeva, CSc., za celoživotní práci zaměřenou na asijskou kulturu či krasobluslaře Tomáš Vernera. Ten však svých úspěchů dosáhl v letošním roce a cena se uděluje za celoživotní dílo nebo počin v roce minulém.


Mezi těmi, kteří by měli být podle mínění obyvatel města oceněni, nechyběli ani Milan Binder a Jan Schinko, známí svými publikacemi o historii Českých Budějovic, hudebník Jaroslav Kulhan, bývalý ředitel městské policie Zdeněk Fremr a navržen byl dále za mezinárodní úspěchy železniční modelář Zdeněk Čermák.


Rada města navrhla zastupitelům, aby vybrali jako držitele ceny za rok 2006 fotografa Ottu Seppa. „Rada města navrhuje udělit cenu města panu Seppovi za celoživotní dílo,“ řekl primátor Juraj Thoma. U navrženého fotografa primátor ocenil jeho nespočetné reportážní a dokumentární snímky, dlouhodobé zásluhy o popularizaci fotografického žánru nebo také skutečnost, že je autorem téměř třetiny fotografií ve známé Encyklopedii města České Budějovice.


Návrh rady města schválili přítomní zastupitelé jednomyslně.


Novému nositeli ceny města bude například předán grafický list a výtvarný symbol ceny města. Bude rovněž pořízen pamětní zápis do kroniky města.
Slavnostní předání ceny, včetně zápisu do kroniky města, by se mělo uskutečnit při galakoncertu v rámci tradičních letních Hudebních slavností Emy Destinnové.