Dne 30. června 1924 byl v Trocnově v rámci sokolského krajového sletu ve dnech 28. a 29. června 1924 příležitostně otevřen poštovní úřad. V lokalitě Trocnov se totiž po sletu Sokolů 1924 konaly Trocnovské oslavy. Obecenstvo využívalo poštovního úřadu na místě k poslaní dopisů, pohlednic a lístků s památným razítkem, jež měl nápis „TROCNOV 1424, 30. června 1924“. Filatelistům bylo povoleno close Budějovice před 100 lety perem Jana Schinka. info Zdroj: Deník/ Redakce zoom_in Budějovice před 100 lety perem Jana Schinka. podati si k oražení známky buď jednotlivě, nebo na listech nalepené za poplatek 1 haléř za každou nalepenou známku, za oražení celého archu 20 hal. Poštovní službu opatřil poštovní úředník a poštovní zřízenec za pomoci Trocnovského odboru Sokolské župy Husovy, z jehož podnětu ke zřízení poštovného úřadu tam došlo.

Na oslavy do Trocnova, přesněji do nádraží Zaluží – Ledenice, byly vypraveny zvláštní vlaky. Z nádraží Zaluží se muselo do Trocnova pěšky. Vlastně pokračoval slet. Zúčastnili se sokolské župy, politici a hlavně zástupci Sokola v Saint Louis v USA. Promluvil za ně jejich starosta pan Wogel. Zdůraznil, že Američané z tisícímílové dálky přišli pookřát mezi své krajany. Svou řeč zakončil slovy: „Co srdce pojí, ani moře nerozdvojí.“ Na slavnostech hrál a zpíval Jeremiášův orchestr „Förster“ písně Kdo jsú boží bojovníci, Kde Domov můj.

Zúčastnili se také ministr obrany Udržal a starosta Prahy Baxa. Státní moc se hlásí k Žižkovi a slibuje, že bude kráčet v jeho stopách, které mu pomohly vítězit, a sice kázeň a svornost. Náš stát potřebuje těchto zásad, aby ochránil svou nezávislost. Bylo po válce, nové Československo, svoboda, nadšení bylo pochopitelné. Zeman Jan Žižka z Trocnova se k tomu vyjádřit nemohl, měl jiné zájmy. Podle badatelů se hlavně chtěl vypořádat a prakticky vypořádal s křižáky.

Kolem roku 1950 se Zaluží u Ledenic nečekaně přejmenovalo na Trocnov. Úředně z Prahy. Našinec ví, jak to bylo, jen návštěvník odjinud si musí ujasnit, který Trocnov, kde se podle pověsti pod dubem Žižka narodil, je ten pravý.

Autor Jan Schinko