Jak uvedl Václav Študlar ze společnosti Salinum, jež Solnici nově vlastní, poprvé od svého dokončení nebude sloužit ke skladování soli, ale pro potěchu návštěvníků. Nově zde totiž vyrostla restaurace s vlastním pivem. Kromě toho zde je také prostor pro pořádání společenských akcí a motomuzeum. To se přestěhovalo do 4. patra pod čtvrtý nejstarší krov svého druhu v republice.