Řádové sestry Mercy a Thoma z Kongregace Jesu, které se v africké Zimbabwe starají o sirotky, přišlyve středuráno do českobudějovické Církevní mateřské školy svatého Josefa Na Sadech.
Seznámily zdejší děti se životem chudých sirotků, kteří žijí bez rodičů a k jídlu vždycky snědí všechno, co dostanou do misky. Děti ve školce se zajímaly, jaká zvířata v Zimbabwe žijí, a s nadšením vyslechly, že tam mohou potkat lva, jedovaté pavouky nebo smrtelně nebezpečné hady.
Sestry přijely na pozvání Diecézní charity České Budějovice, se kterou se podílejí na projektu Adopce na dálku. Adoptivní rodiče, kteří platí 6000 ročně, má už 44 dětí, další tři desítky na ně teprve čekají. Sestry doprovodilaředitelka Diecézní charity Michaela Čermáková i sestra Terezie ze Štekně.