close Logo Deník na návštěvě. info Zdroj: Deník zoom_in

Změny územního plánu nebo referendum letos čekají na obyvatele Ševětína. Nejen o nich odpovídala v novém seriálu Deník na návštěvě starostka městysu Romana Hajská.

Vloni jste v městysu zahájili několik změn územního plánu, které letos mají být dokončeny. Čeho se týkají?

Romana Hajská: Například bychom chtěli zlepšit možnosti výstavby rodinných domů, regulačním plánem specifikovat část území určeného pro výrobu nebo komerci a nemalá změna pro místní občany nastane po schválení změny číslo sedm, kdy bude umožněna výstavba nové čerpací stanice s rychlým občerstvením u sjezdu z dálnice. Uvidíme, jak se nám podaří zvládnout současnou náročnou legislativu a změny úspěšně dokončit a jak poté na schválené změny zareagují investoři.

Jedna z možných změn se týká také kamenolomu…

Zahájena měla být rovněž změna územního plánu, která měla občanům Ševětína ulevit od prašnosti a hluku ze současné drtičky kamenolomu přesunem a výstavbou nové moderní drtící linky do vzdálenější části od zastaveného území. Část občanů s přesunem drtičky nesouhlasí, a proto se bude spolu s volbami do poslanecké sněmovny konat místní referendum, zda drtící linku přesunout nebo ji ponechat v dalších desetiletích na stejném místě.

Ševětín už se ale předloni na podzim velké části zátěže plynoucí z provozu kamenolomu zbavil…

Tím, že společnost Kámen a písek Český Krumlov zafinancovala v plné výši z vlastních finančních prostředků obchvat Ševětína, přeprava kameniva z centra městyse zcela vymizela, a pro občany Ševětína je tímto jednou provždy průjezd nákladních vozidel Ševětínem vyřešen.

A v jaké výši letos plánujete v městysu rozpočet?

V letošním roce prozatím vyčkáváme, jak se budou vyvíjet daňové příjmy. Postupujeme hodně konzervativně, a tak realizaci žádné větší akce do pololetí neplánujeme. V rozpočtu máme výdaje 25,4 milionu korun. Jde ale jen o běžné výdaje. Obdivuji všechny, kteří plánují výdaje jako obvykle. Jsem zvědava, jak to s daňovými příjmy dopadne, až průběh roku ukáže, do jakých investic se budeme moci pustit.

V záloze asi ale nějaké projekty máte, že?

K zahájení realizace máme připravený dotační projekt Nový sběrný dvůr a kompostárna, který bude umístěný v areálu bývalého zemědělského družstva. Rozpočet je na 18 milionů korun, dokončeno musí být do konce roku 2023. Vydané stavební povolení máme rovněž na novou hasičárnu se zázemím pro technické služby s návazností na výstavbu domu s pečovatelskou službou. Zahájení tohoto dotačního projektu nám bohužel prozatím pozastavili odpůrci průmyslové zóny Švamberk, když ze získaných daňových příjmů z této zóny měla být stavba hasičárny financována. Když začnou chodit peníze z daní, pokračovali bychom v rekonstrukci školy.

Kdybyste se ohlédla do minulého roku, jaké jste provedli investice?

Loni se nám podařilo zrealizovat roky plánovanou rekonstrukci části Zahradní ulice, z finančního daru společnosti Kámen a písek Český Krumlov jsme zrekonstruovali klubovnu a šatnu Sportovního klubu Ševětín. Nezapomněli jsme ani na naše školáky a zmodernizovali jsme jim učebnu fyziky a chemie.

Aktuálně ovšem řešíte v Ševětíně i zdravotnické téma…

Tak jako jiné obce i Ševětín řeší, jak najít nového zubaře, když současný stomatolog svou činnost ke konci roku přerušil.

Snad budeme úspěšní a za pomoci inzerce a s příslibem finanční spoluúčasti na novém vybavení a zařízení ordinace, se nám podaří do našich prostor ve zdravotním středisku zubaře zajistit.

Naprostá jistota je, že o pacienty by nouzi neměl jak z řad veřejnosti, tak i z místní školy.