Dva roky trvala projektová příprava a stavba skoro kilometr dlouhé ševětínské severní spojky. Neplatily ji stát ani městys, ale českokrumlovská společnost Kámen a písek. Té patří blízký lom. A nová komunikace umožní, aby se nákladní doprava z lomu prakticky zcela vyhnula městysu.

Pro obyvatele městysu přinese ve středu zprovozněná komunikace velké zlepšení.

Podle starostky Romany Hajské znepříjemňovaly život Ševětínským zejména hlučnost a prašnost spojené s intenzivním dopravním ruchem v lomu. „Denně projelo městysem dvě stě až tři sta nákladních aut,“ přibližuje frekvenci jízd Romana Hajská.

Na investici je zajímavé, že ji uhradila českokrumlovská společnost Kámen a písek, která lom provozuje. Podle Otakara Veselého, generálního ředitele firmy, činily náklady na tuto etapu obchvatu 16 milionů korun.

Podle generálního ředitele společnosti Otakara Veselého se mělo původně zlepšení dopravy vyřešit v rámci rekonstrukce IV. železničního koridoru. Ta se ovšem několikrát odložila a dosud ani nezačala. Takže firma se rozhodla vzít situaci do svých rukou a pomoci Ševětínu na své náklady. „Nemuseli jsme, ale udělali jsme to,“ říká Otakar Veselý.

Projekt vznikl na základě dlouhodobých jednání a dobré spolupráce s vedením městysu. „Za léta, kdy tu působíme, jsme si vybudovali nadstandardní sousedský vztah,“ vyzdvihuje Otakar Veselý. Dodává, že i díky podpoře městysu a dalších institucí se podařilo projekt dotáhnout do úspěšného konce. První idea, jak by se auta mohla Ševětínu vyhnout se přitom datuje podle výkonného ředitele společnosti Kámen a Písek Pavla Fučíka už k roku 2008.

„Obchvat se vybudoval ve dvou etapách,“ říká Pavel Fučík s tím, že celkové náklady na samotné komunikace byly 23 milionů korun. Další dva miliony stály pozemky. „Jejich získání trvalo strašně dlouho,“ naznačuje složitost této části příprav Otakar Veselý. Jen některé pozemky totiž poskytla obec.

Stavba obchvatu Ševětína byla rozdělena na dvě etapy. První stála 7,3 milionu a komunikace dlouhá 1100 metrů vede východně od trati České Budějovice – Praha. Byla dokončena v roce 2016. Na ni navazuje u železničního přejezdu druhá část – severní spojka, úsek dlouhý necelý kilometr zprovozněný včera. Ten vyšel na 16 milionů korun. Na druhou etapu obchvatu Ševětína (necelý kilometr) se spotřebovalo 32 000 tun kameniva a 2600 tun asfaltu. Stavba začala v prosinci 2018, dokončena byla v listopadu 2019. Investici financovala společnost Kámen a písek.

Pro tu přitom spolupráce se sousedy není výjimkou. U vápencového lomu Krty na Strakonicku např. vytvořila novou komunikaci, také díky dobrým vztahům s obci.

V Ševětíne povede obchvat auta až na dálnici D3. Podle starostky Romany Hajské je tím nákladní doprava, dosud zatěžující životní prostředí v centru městysu, vyřešena.

Podle Nely Friebové z tiskového oddělení Správy železniční dopravní cesty se chystaná rekonstrukce železničního koridoru v úseku Nemanice – Ševětín zdržela ze dvou důvodů. Kvůli změnám v přípravě nového podjezdu pod tratí v budějovických Kněžských Dvorech a kvůli odvolání proti přiblížení železnice k Dobřejovicím. Aktuálně už má ale stavba územní rozhodnutí.

„Připravuje se zadávací dokumentace na projekt pro stavební povolení a realizaci stavby. Zahájení stavby předpokládáme nejdříve v roce 2022 a dokončení v roce 2027,“ dodává Nela Friebová.

Obchvat Ševětína už to zásadně nezmění, jen místo železničního přejezdu vznikne nadjezd.