Zmíněný obrázek by se mohl stát snadno realitou, až se k městysu přiblíží stavba dálnice D3. Ševětín proto zahájil boj za obchvatné komunikace. Odvolal se kvůli tomu v územním řízení.

„Městys Ševětín, jako účastník řízení, uplatnil své právo námitky proti vydání územního rozhodnutí pro stavbu dálnice D3,“ potvrdila starostka městysu Romana Hajská. Konkrétně Ševětínští napadli územní řízení pro stavby Bošilec – Ševětín a Ševětín – Borek.

Smyslem odvolání bylo podle Hajské snížit zatížení centra městyse dopravou. „Již v současné době nákladní silniční doprava silně zatěžuje životní prostředí městyse. Při stavbě dálnice odhadujeme její nárůst nejméně na trojnásobek, což je hranice již neúnosná,“ zdůraznila starostka.

Městys proto navrhl odklonění dopravy z kamenolomu po účelových a místních komunikacích. Přeprava kameniva totiž může činit až jeden milion tun ročně.
Na budějovickém magistrátu v prvním kole územního řízení Ševětín neuspěl. Vyhrál například argument investora, že dokud není vybrán dodavatel stavby, nelze předjímat, odkud se bude brát kámen.

Ševětín se ale odvolal a teď o jeho námitkách rozhoduje krajský úřad. „V současné době probíhá předmětné odvolací řízení,“ potvrdil Viktor Tomšík z oddělení stavebního řádu krajského úřadu. Kdy lze čekat rozhodnutí ale neupřesnil s odkazem na to, že bude záležet na průběhu řízení.

Ševětínská radnice přitom vždy zdůrazňovala, že proti dálnici nic nemá, ale bojí se kritického zvýšení dopravní zátěže kvůli stavbě. Investice do nutných objízdných tras by přitom podle Ševětínských byla relativně nízká a silnice by po dokončení stavby dále mohly účelně sloužit.