Podařilo se jim totiž odhalit unikátní renesanční fasádu z roku 1576, kterou zdobí sgrafita v podobě psaníček, obdélná pole a ornament ve tvaru mořské vlny.

„Tento nález nemá v rámci rozsáhlého souboru jihočeských chrámových staveb téměř žádné srovnání,“ popisuje Roman Lavička z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. Sgrafitová výzdoba se totiž užívala pouze na fasádách zámků a měšťanských domů, a to v období renesance během 16. a 17. století. Mladošovický kostel přitom pochází z poloviny 14. století a je postaven v gotickém slohu.

S jediným srovnatelným nálezem se setkali jihočeští památkáři loni při restaurování sgrafitové fasády kostela Nejsvětější Trojice v Hamru u Veselí nad Lužnicí.

Podle restaurátora Romana Lavičky se Mladošovičtí inspirovali při vytváření fasády v nedaleké Třeboni. V letech 1568 – 1575 zde totiž přestavoval vlašský mistr Antonio Ericer společně s italskými zedníky zámek pro Viléma z Rožmberka. Jednoduchá sgrafita tehdy zdobila nejen zámecké fasády a domy, ale i městské brány. Když zde stavitelé svou práci ukončili, přesunuli se do Mladošovic. „Na paměť budoucím generacím nechali na jižní straně lodi vyškrábat letopočet opravy a pětilistou růži jako symbol vládnoucích Rožmberků,“ vysvětluje Lavička.

Zajímavý však není jen zevnějšek kostela. V jeho interiéru se totiž dochovala i křížová klenba. Paprsky jejích žeber vyrůstají z konzolí, které mají podobu lidských nebo zvířecích tváří, což není tak úplně obvyklé. Podle správce kostela Petra Plášila se může nyní objekt stát učebnicí architektury. Samotný kostel totiž pochází z poloviny 14. století a byl postaven v gotickém stylu. Na samém konci 15. století k němu přibyla věž, která má pozdně gotické rysy. Do dnešního dne zůstala zachována ve své původní podobě. Mladší je pravděpodobně pouze jehlancová střecha. Další přestavby, která se týkala oken, se kostel dočkal v období baroka a výše zmiňovaná sgrafitová fasáda je renesanční.

„V šestnáctém století to byl zřejmě nejmoderněji vybavený kostel ve střední Evropě,“ tvrdí Petr Plášil. Fasáda kostela je vytvořena ze dvou vrstev omítky. První je původní, druhá pochází z pozdější opravy. Naprosto však respektuje středověký originál. Podle restaurátora Romana Lavičky se rozhodli památkáři obnovit mladší vrstvu. „Pustit se do obnovy té původní by bylo velice ekonomicky nákladné a došlo by při tom i k její další degradaci,“ vysvětluje. Mladošovický kostel sv. Bartoloměje prochází v současné době celkovou rekonstrukcí.

Veškeré práce by měly být dokončeny do konce října nebo začátku listopadu. Borovanské farnosti, která kostel spravuje, se totiž podařilo získat na rekonstrukci významnou dotaci z Evropské unie. Celkové náklady dosáhnou zhruba 5,2 milionu korun, z toho 4,5 milionu tvoří dotace.

„Žádost o její proplacení musíme předložit do konce listopadu,“ potvrzuje duchovní správce farnosti Petr Plášil. Samotní představitelé obce si od tohoto nálezu slibují především zvýšení zájmu ze strany turistů, kteří sem každoročně zavítají. Kolem kostela totiž například vede jedna z mnoha cyklostezek na Třeboňsku.

„Určitě nás ten objev moc příjemně překvapil. Je zajímavé, že naši předkové byli natolik předvídaví. Zvýšený zájem ze strany turistů pociťujeme už teď a doufáme, že to tak zůstane i nadále,“ uvedl s úsměvem první muž Mladošovic Jiří Podolák.

Mladošovice
Vznik vesnice spadá do 11. století. Její název je odvozen od jména Mladoš, pravděpodobně náčelníka rodu. První písemné zmínky jsou však až od r. 1367, kdy zde augustiniáni z třeboňského kláštera sčítali poddané. Uprostřed vesnice se nachází kostel sv. Bartoloměje, který již v té době stál. Jeho věž byla postavena r. 1499.
V místě je obecní úřad, který sídlí v budově národní školy, mateřská škola, pohostinství s kulturním sálem, obchod se smíšeným zbožím, obecní knihovna, hřbitov, na kterém je pochován významný jihočeský malíř Jan Kojan. Jednou z největších kulturních akcí bývá pouť na svátek Vojtěcha (23. 4.)