„Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ve věkové skupině 15 – 64 let meziměsíčně vzrostl o 0,4 procentního bodu na hodnotu 5,5 %," uvedl Jiří Beran, analytik trhu práce krajské pobočky Úřadu práce v Českých Budějovicích. „Okres České Budějovice se tak v lednu řadil mezi 11 okresů v České republice s nejnižší nezaměstnaností," doplnil.

V lednu začala shánět práci v Českých Budějovicích také Martina Nosková „Nedávno jsem se do města přistěhovala. Manžel tady totiž dostal místo. Já zatím nic nemám, ale doufám, že se mi podaří práci sehnat," řekla mladá maminka dvou dětí. „Před mateřskou jsem v Praze pracovala 
v administrativě, tak doufám, že bych i zde mohla podobné místo najít," dodala.

Ke konci ledna bylo na Českobudějovicku evidováno celkem celkem 7428 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 396 lidí více než na konci předchozího měsíce. Z celkového počtu evidovaných bylo 3610 žen. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se letos o práci ucházelo o 569 lidí méně.

V lednu se tak přišlo zaregistrovat do evidence úřadu práce celkem 1429 nových uchazečů, tedy o 408 méně než v lednu roku 2014. V porovnání s předchozím měsícem je to o 430 osob více. Naproti tomu evidenci na úřadu práce 
v průběhu sledovaného měsíce ukončilo celkem 1033 uchazečů, z nichž více než polovina, tedy 66,4%, nalezlo pracovní uplatnění.

Mezi evidovanými uchazeči o zaměstnání jsou v okrese České Budějovice nejčastěji zastoupeny osoby s dosaženým středoškolským vzděláním bez maturity, ve sledovaném měsíci tvořily více jak 41 procent ze všech evidovaných. Uchazeči ve věku 50 let 
a starší tvořili více než 28 % všech evidovaných osob.

Z hlediska poptávky zaměstnavatelů byl největší zájem o tato povolání:
řidiči nákladních aut ...............141 evidovaných volných míst
montážní dělníci ....................................113 ev. volných míst
číšníci a servírky ......................................61 ev. volných míst
kuchaři a kuchařky .................................61 ev. volných míst
pracovníci bezpečnostních služeb ............60 ev. volných míst
obchodní zástupci ....................................49 ev. volných míst
prodavači .................................................42 ev. volných míst
zedníci .......................................................39 ev. volných míst