Revitalizace náměstí před KD Vltava začala v polovině května a zdárně pokračuje. Na akci město obdrželo dotaci z Norských fondů ve výši 18,2 milionu korun. Práce by měly skončit v prosinci. „V současné době tam už jsou osazeny odvodňovací obrubníky, téměř z 90 % je dokončena pokládka dlažby na pochozích plochách a došlo také k úpravě původního vodního prvku. Průběžně jsou připravovány plochy pro vysazení trvalek a založení trávníku. V jižní části náměstí je deset platanů, které postupně doplní i ostatní druhy stromů, například okrasné neplodící třešně a ambroně,“ přibližuje náměstek primátorky Petr Maroš s tím, že jsou na místě už také dokončeny veškeré drenáže i rozvody pro zavlažovací systém.

„Aktuálně tam jsou osazovány chráničky pro sloupy veřejného osvětlení včetně kabelových rozvodů. V průběhu října a listopadu budou na náměstíčku instalovány nové lavičky, stínící plachta, stojany pro kola a odpadkové koše,“ dodává Petr Maroš.

Původně koncipováno českobudějovické sídliště Vltava pro 13 000 obyvatel. Autorem projektu byl Miloslav Vyhnánek a poslední stavbou dokončenou v době vzniku sídliště v 70. a 80. letech minulého století se stal kulturní dům podle projektu Otto Kubíka. Kulturní dům byl dokončený v roce 1987. A prostranství před ním obklopené ze dvou stran obchody se stalo náměstíčkem pro nové sídliště. Původně bylo ozdobeno i sousoším Malše a Vltavy, které později putovalo do depozitáře a dnes zkrášluje prostor u Dlouhého mostu na nábřeží Vltavy.