Zabavují se po svém způsobu. Jednou z mála organizací, které se zabývají tímto problémem na českobudějovickém sídlišti Máj, je Salesiánské středisko mládeže. Funguje od roku 2005 a snaží se zapojit děti od šesti do čtrnácti do vlastních aktivit přímo mezi panelovými domy.


„Děti mohou kdykoli během odpoledního programu přijít a dle zájmu se zapojit do různých volnočasových aktivit. Přístup mají všechny děti od šesti do čtrnácti let, hoši i dívky. V roce 2006 se jednalo o asi 30 dětí. V praxi přichází jak děti organizované v jiných volnočasových aktivitách, tak děti neorganizované. Propojení organizovaných a neorganizovaných dětí se ukázalo jako vyhovující a motivující zároveň,“ dodává Eliška Mařáčková, vedoucí volnočasových aktivit .