Kolem tří set milionů korun dotací by mohl českobudějovickému sídlišti Máj přinést program regenerace. Podél příští osy sídliště má vzniknout centrální park, mají se objevit i parkovací plochy, zapuštěné do terénu a překryté zelení.

Doprava, bezpečnost, kvalita bydlení. Mnoha z těchto oblastí má napomoci regenerace sídliště, které je vlastně co do počtu obyvatel menším okresním městem.

Přesto je část obyvatel plány radnice nepříjemně překvapena. Doslova bouři nevole některých obyvatel v ulici Karla Chocholy vyvolal třeba záměr zprůjezdnit dosud slepou komunikaci, která zde končí ve vnitrobloku. Místním se nezdá ani nápad obětovat dětské hřiště ve prospěch parkoviště a nové zeleně.

„Nelze vyhovět všem,“ hájí záměry radnice náměstkyně primátora Ivana Popelová a dodává, že zmíněnou komunikaci by chtli někteří obyvtelé lokality vést zase pod okny jiných domů. Náměstkyně odmítá i výtky, které zazněly i na zastupitelstvu, že obyvatelé sídliště jsou o plánech radnice málo informováni. Poukázala na několik anket s veřejností a dlouhodobé projednávání regenerace Máje.

„Do konce roku musíme podat žádosti,“ naznačila však Popelová blížící se termín, dokdy je nutné postavit se do fronty o dotaci. Na velké změny v plánu regenerace je podle ní nyní pozdě, al nevylučuje menší úpravy.

Webové stránky s projektem, po nichž volala část účastníků veřejného projednávání se připravují ke spuštění a mělo by k tomu dojít na přelomu roku, možná i dříve.

Z celkové částky 300 milionů korun by mělo jít 45% na regeneraci bytového fondu, například zateplení domů.

Mnozí obyvatelé sídliště by to přivítali. „Vidělo by se kolik skutečně dostaneme, ale každá koruna je dobrá. Zatím jsme dům nezateplovali, ale chystáme se v příštím nebo přesříštím roce,“ poznamenal na adresu možného dotačního příspěvku Milan Jakeš, který bydlí v centrální části Máje, v domě který patří společenství vlastníků.

Větší část dotace – 55% by měla směřovat, pokud bude město úspěšné, do úprav veřejných prostranství. „Přáli bychom si smysluplnější rozdělení ploch na Máji. Území j velmi intenzivně zastavěné. Na některé plochy zelen lidé zajíždějí auty,“ naznačila Popelová, že by se mohl rozsah zeleně změnit ve prospěch parkovacích míst, ale na druhou stranu by měl od ulice Antonína Barcala k ulici Evžena Rošického vzniknout centrální park.