V červnu příštího roku chce Jihočeský kraj zahájit u Českých Budějovic silniční stavbu za bezmála osm set milionů korun. Jedná se o první část komunikace zvané jižní tangenta. Ta má vést od Včelné k Roudnému. Končit bude na budoucí mimoúrovňové křižovatce Roudné a spojí budoucí dálnici D3 s dnešní silnicí mezi Krumlovem a Budějovicemi. Hlavně kvůli dálnici se také tangenta připravuje.

Krajské zastupitelstvo už na akci schválilo finance. Celkové náklady se předpokládají 770 milionů korun. Dotace by mohla pokrýt 270 milionů korun. Kraj by měl investici uhradit jen ze svého rozpočtu. Podle Davida Hockeho z oddělení informací krajského úřadu ale není vyloučeno, že bude využita i půjčka. Rozhodovat bude finanční kondice kraje v příštích letech.

Podle Jiřího Klásy, vedoucího odboru dopravy krajského úřadu, by se v lednu 2020 mohl začít hledat dodavatel stavby první etapy jižní tangenty. Samotná realizace má začít v červnu 2020. Třeba pod Včelnou se chystá velká křižovatka, kde se střetnou silnice, cyklostezka a železnice.

Projekt úzce souvisí s dopravními změnami, které do okolí Českých Budějovic přinese stavba dálnice D3. A má zajistit, aby auta mířící k D3 od Boršova či Litvínovic nemusela jet přes České Budějovice. Vesnice v okolí budoucí tangenty ale sledují chystanou investici s obavami.

Například v Roudném si dali podle starosty obce Gustava Hada k projektům chystaných komunikací několik podmínek. Chtějí alespoň částečně omezit předpokládaný nárůst spojeného provozu od jižní tangenty a z dálnice.

Podle Gustava Hada budou mnozí řidiči v pokušení právě přes Roudné hledat nejrychlejší cestu do jihočeské metropole. Je otázkou, jestli budou čekat až na oficiální sjezd u Pohůrky.

„Označení na návěstích by mělo být Roudné a ne České Budějovice,“ jmenuje proto jednu z podmínek Gustav Had. Další omezení souvisí s nejvyšší dovolenou tonáží, aby si přes obec nechtěli zkracovat cestu řidiči kamionů.

Roudenský starosta se netají výhradami k celé současné koncepci dálnice. „Mělo být pět sjezdů, okleštili to na tři,“ připomíná Gustav Had změny v projektu. Jedním z důvodů byla snaha uspořit peníze. „Bohužel, to je důsledek toho, když do takovýchhle staveb promlouvá politika,“ míní Gustav Had a připojuje, že vliv na změny měly i debaty o možných výjimkách na trase dálnice. Jenže důsledkem toho může být nečekaná zátěž pro Roudné.

Dálnice totiž měla být obchvatem Českých Budějovic a zároveň jakýmsi vnějším okruhem městské dopravy. Teď jí zůstala jen funkce převedení tranzitu mimo město. Náhradní řešení za chybějící městský okruh není v dohledu.

Výhrady k chystaným dopravním změnám má třeba i Vidov. Podle starosty Tomáše Šedivého obec nesouhlasí s plánovanou druhou etapou jižní tangenty. Od dálničního sjezdu Roudné má zamířit nezastavěným územím kolem Vidova k Nové Vsi. Kritika se týká nejen toho, že silnice má zavést dopravu do lokality, kde se nacházejí například zdroje pitné vody. „I technicky je to špatně trasované, nahoru a dolů,“ komentuje projekt Tomáš Šedivý.

Jihočeský kraj ale s oběma etapami jižní tangenty počítá. Novou investici odůvodňuje tím, že odvede část vozidel z dnes mimořádně zatížených komunikací. Příští rok se má začít stavět první etapa tangenty, dokončení se plánuje v roce 2022. Druhá etapa je nyní ve fázi projektových příprav.