„Společnost IKP Consulting Engineers nás po dokončení hydrogeologického průzkumu upozornila na zásadní problém,“ potvrdila informaci Deníku krajská tisková mluvčí Kateřina Koželuhová. V navrženém přechodovém hraničním bodu zastavily podle Koželuhové práce na projektu mokřady, rašeliniště a skalní masivy. Znamenalo by to, že silnice v těchto místech by byla stavebně obtížná a zároveň extrémně finančně náročná. „Jihočeský kraj zvažuje, že v tomto hraničním bodě zastaví projektové práce a dále je nebude rozpracovávat,“ dodala Koželuhová.

Projekt už ale stál téměř milion korun. „Co se týká vynaložených finančních prostředků, nelze říci, že byly vynaloženy předčasně nebo nadbytečně,“ řekla tisková mluvčí krajského úřadu s tím, že teprve podrobnější průzkum ukázal na zásadní problémy. V celé délce byla v projektu trasa navržena mimo stávající komunikaci III. třídy a byla vytyčena mimo osady Nakolice a Vyšné. Kraj chtěl ve spolupráci s rakouskými partnery vylepšit spojení přes hranici od Nových Hradů až po Hohenberg, aby cestu otevřel i pro kamionovou dopravu.

Dnes smějí na přechod Nové Hrady – Pyhrabrück jen osobní automobily. Pro kamiony z Trhových Svinů nebo Nových Hradů to znamená při jízdě přes hranici desítky kilometrů navíc. „Smysl by to mělo. Bylo by dobře, kdyby bylo přímé napojení do Rakouska,“ říká k projektu kraje Pavel Štrachal z Trhových Svinů z firmy Štrachal Transport. Z Trhových Svinů do Českých Velenic měří nejkratší trasa na hranici 35 kilometrů, jenže pro kamiony je v podstatě zavřená, obdobně jako výše zmíněný přechod. Do Rakouska najedou většinou dvojnásobek.

Zajížďka

„Normální cesta by vedla do Třeboně a pak na Halámky,“ naznačuje současnou ideální variantu podle předpisů Štrachal, ale dodává, že je to neúměrná zajížďka. Přitom třeba na Slovensko míří jeho auta zásadně přes Rakousko, protože je to kratší a lepší cesta.

Kraj chtěl novou silnici napojit u benzinové stanice před Novými Hrady. Společně se zemí Dolní Rakousy teď ale projekt „Příhraniční silniční spojení“ pozastavil. „Probíhají jednání s rakouským partnerem o dalším postupu prací. Nejvhodnější se prozatím jeví hledání jiného přechodového bodu hranice,“ dodala k odkladu Koželuhová.

Věc se dotýká i Trhových Svinů. Nový přechod byl silným argumentem zastánců severního obchvatu města kvůli očekávanému nárůstu dopravy. „Od počátku jsme věděli, že je to hudba budoucnosti,“ řekl ale k plánům na nový přechod starosta Radislav Bušek a dodal, že odklad projektu hovoří více pro variantu přeložky hlavního tahu městem na trasu podél Svinenského potoka.