Sami sobě mohli kandidáti klást dotazy po jednotlivých prezentacích, čehož ale nikdo nevyužil. Početný dav příchozích měl ale spoustu otázek.

Jako první se mohli ptát členové akademického senátu. Pavla Kozáka, který v minulé volbě sám kandidoval, zajímalo, jaké silné stránky kandidáti spatřují na současném vedení a co by naopak chtěli změnit.

Už kandidovali1. volba:
Libor Grubhoffer (rektor JČU), Miloslav Šoch (děkan Zemědělské fakulty JČU)
2. volba:
Libor Grubhoffer (rektor JČU), Václav Bůžek (ředitel Historického ústavu FF JČU), Dalibor Štys (zástupce ředitele Ústavu komplexních systémů Fakulty rybářství a ochrany vod JČU)
3. volba:
Libor Grubhoffer (rektor JČU), Miloslav Šoch (děkan Zemědělské fakulty JČU), Pavel Kozák (ředitel Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického Fakulty rybářství a ochrany vod JČU)

Dagmar Škodová Parmová se domnívá, že současný rektor vytvořil silný tým kvalitních prorektorů. „Slabinou je rozštěpení jeho manažerského postu na pozici dobrého pana rektora a to, že špinavou práci za něj odvede někdo jiný," uvedla.

Lubomír Pána ocenil existenci řady výzkumných týmů, které podle jeho názoru přesahují oblast jihočeského regionu. „Velký prostor pak vidím ve vícezdrojovém financování, kdy je možné využít právě více příležitostí ," řekl.

Tomáš Machula si váží zlepšené komunikace se studenty a snahy prezentace univerzity navenek. Výtku měl i sám k sobě. „Rektorát vyvíjel malý tlak na zvyšování kvality výuky, což se ale nedařilo ani mně jako děkanovi fakulty," sdělil s tím, že nový vysokoškolský zákon však bude k této aktivitě sám nutit.

V případě zvolení očekávají zklidnění

Dosavadní tři volby univerzitu rozdělily na dva tábory. Jeden prosazoval setrvání současného rektora Libora Grubhoffera ve funkci, druhý jeho odchod. Dagmar Škodová Parmová v případě zvolení jakéhokoliv kandidáta očekává zklidnění situace. „Pak bychom všichni společně začali budovat excelentní univerzitu," řekla prorektorka.

Tomáš Machula si s touto záležitostí nyní nehodlá dělat starosti. „Zda by byly potřebné nějaké kroky, by ukázal až čas," pravil. Lubomír Pána je přesvědčen, že osobní preference by neměly mít vliv na další směřování univerzity.

Univerzitu v současnosti tvoří osm fakult, jejichž zaměření Dagmar Škodová Parmová považuje za různorodé. Přesto jí chybí právnická či lékařská fakulta. „Aktuální vedení podporovalo technické obory, což je takový zárodek technické fakulty, ale v horizontu příštích čtyř let je její vznik utopií," naznačila, že během volebního období by při jejím vládnutí k rozšíření nedošlo.

Tomáš Machula si dokonce zjistil, že technické obory studují tři procenta studentů. „Je to ukazatel k tomu, že pro možný rozvoj má škola našlápnuto právě v této oblasti," řekl Tomáš Machula.

Lubomír Pána pak připomněl, že v krajském městě sídlí také Vysoká škola technické a ekonomické . „V podstatě je to jedna fakulta, v dlouhodobém horizontu je sloučení nevyhnutelné," řekl.

Nakladatelství je třeba rozvíjet

Všichni tři kandidáti se shodli, že je potřeba rozvíjet univerzitní nakladatelství. „Kromě publikování výsledků našeho bádání můžeme pozvat i zahraniční autory, aby u nás vydávali," poukázala Dagmar Škodová Parmová.

Lubomír Pána spatřuje ve velkém okruhu možných odběratelů i možný další příjem univerzity. „Neznamená to ale, že bychom měli zpřetrhat vazby s jinými nakladateli, se kterými třeba některé fakulty dlouhodobě spolupracují," poukázal. Tomáš Machula připomněl, že univerzitní nakladatelství už funguje, a proto se domnívá, že je třeba ho vhodně rozvíjet.

Jeden z nich může dnes slavit. Lubomír Pána se domnívá, že Tomáš Machula i Dagmar Škodová Parmová by byli důstojnými kandidáty. „Je však třeba se zamyslet, proč kandidaturu nepřijali jiné velmi schopné osobnosti, které na univerzitě pracují," přemítá Lubomír Pána.