Nejvíc hlasů získal v internetovém hodnocení projekt skateparku v Suchém Vrbném.

V období od 1. do 15. června 2021 probíhalo u formálně schválených projektů sbírání podpory ve formě „Líbí se mi“. Kdokoliv mohl podpořit libovolný počet projektů, vždy však pouze jedním lajkem pro konkrétní projekt. „Z celkového počtu 68 podaných projektů jich o získání podpory usilovalo 62 formálně schválených, z nichž 48 získalo více než 100 „Líbí se mi“ a s příznakem „podpořený“ postoupilo do další fáze participativního rozpočtu, kterou je posouzení proveditelnosti zástupci příslušných odborů magistrátu,“ uvedl 1. náměstek primátora Juraj Thoma s tím, že výsledky hodnocení proveditelnosti budou k dispozici do konce srpna.

Do té doby jednotlivé odbory vyjádří svá stanoviska, zda jsou proveditelné, případně proveditelné s požadavkem na úpravy, nebo neproveditelné, což ale může nastat pouze tehdy, pokud jsou projekty v rozporu s existujícími záměry nebo studiemi města.

Pracovní skupina se tedy bude věnovat podpořeným projektům celé léto tak, aby se mohla v září uskutečnit veřejná prezentace projektů, a aby bylo vše připraveno na hlavní říjnové hlasování. „Lajky nejsou pro říjnové hlasování směrodatné a všechny projekty, které projdou hodnocením proveditelnosti jako realizovatelné, začínají v říjnu od nuly. Všechny budou ve stejné pozici a na stejné startovní čáře,“ upřesnil Juraj Thoma.

Absolutním favoritem letošního lajkování je projekt Skatepark Suché Vrbné, který získal 624 lajků, dalšími třemi nejvíce podpořenými projekty jsou Obnova zaniklých polních cest Haklovy Dvory s 360 lajky, Worknoutové hřiště na Pražském předměstí s 353 lajky a Rozšíření a modernizace naučné stezky u Vrbenských rybníků s 347 lajky. Dalších pět projektů nasbíralo více než 200 lajků.

„Celková podpora vyjádřená jednotlivým projektům ze strany občanů byla v porovnání s loňským ročníkem participativního rozpočtu téměř dvojnásobná. V souhrnu získaly letošní projekty celkem 8 494 lajků, tedy v průměru 137 lajků na projekt,“ dodává náměstek Juraj Thoma.