Pouť se stala už tradiční ukázkou skautské činnosti. A podle Tomáše Holuba (zvaného Sokol), jednoho z pořadatelů a člena vodáckého oddílu z nedaleké budějovické Valchy, je největší podobnou akcí Junáka na jihu Čech. Mimořádná je i v rámci republiky, hlavně tím, že je zaměřená na veřejnost.

Na pouti mohou příchozí plnit různé úkoly, které prověřují obratnost nebo nabízejí prostor pro fantazii a umělecké vlohy. Prokázali je i sami skauti. Třeba Borůvky, oddíl 24, který přijel z Borovan. Vedoucí Marie Chytilová (přezdívaná Halina) a jejích jedenáct spoludružiníků dorazili autobusem. Vedle svého představení připravili jako zajímavý suvenýr pro možné zájemce látkové tašky. „Jsou bavlněné. Zdobili jsme je my,“ říká Halina a ukazuje jednu z tašek s originálním zvířecím motivem. Podobné drobnosti k prodeji nachystala řada oddílů, jiné zase občerstvení. Dětem i dospělým pak byla určena městská hra v poledne. Vodní skauti nabízeli oblíbené svezení na pramicích a spíše pro dospělé byla určena přednáška o historii budějovického skautingu.

Když odpoledne znovu seřazený mladý šik zdravil vlajku klesající ze stožáru, možná mezi návštěvníky pouti byli i tací, kteří si příští rok také zazpívají: „Junáci vzhůru, volá den!“ Jako noví členové oddílů.