Například ti z Horní Stropnice a Nových Hradů si přijeli již tradičně převzít plamínek přátelství a dobré vůle do Českých Budějovic. Světlo putovalo vlakem z Brna, na nástupišti na ně v sobotu krátce před polednem čekala početná skupinka dětí a mladých lidí v krojích s lampičkami v rukou.

Od skautů, kteří na každé stanici s putujícím plamenem vystoupí, zapálili svá světla a ta pak předávají dál všem zájemcům. Zatímco budějovičtí skauti díky pátečnímu rozdávání světla v katedrále nemají tolik práce a světlo spíše šíří mezi své nejbližší, ti stropničtí je přivezou domů autobusem a po nedělní mši předávají v místním kostele.

„Vážený pane pátere, přijměte od nás Betlémské světlo," opakovali si svůj proslov osmiletí Pavel Jaroslav Kypet a Pavel Tichovský přezdívaný Lojza, nováčci v oddíle, kteří se letos poprvé ujali role strážců světla.

Z Horní Stropnice se světlo převeze i do Nových Hradů, kde se bude rozdávat v klášteře po vánoční hře. „Pokud bude chtít někdo ze Stropnice Betlémské světlo a nemůže si pro ně přijít, dopravíme mu světlo domů sami," dodává pro zájemce vedoucí oddílu Petr Aksamit.