„Potvrdili jsme rozhodnutí České inspekce životního prostředí o uložení sankce za nedodržení některých podmínek integrovaného povolení. Kontrola byla prováděna v souvislosti se zahořením skládky,“ potvrdil včera uložení pokuty Ing. Václav Osovský, ředitel Odboru výkonu státní správy MŽP ČR v Českých Budějovicích.


Firma .A.S.A. půlmilionovou pokutu již zaplatila. Jak ale uvedla mluvčí společnosti Gabriela Pánková, považuje ji za nepřiměřenou. „Výše pokuty naprosto neodpovídá míře provinění, protože na skládce v žádném případě nedošlo k ohrožení životního prostředí,“ tvrdí Pánková.


Společnost .A.S.A. zároveň odmítá, že dostala pokutu za požár, šlo prý o drobná provinění. „Došlo pouze k porušení integrovaného povolení a ostatní vytýkané vady byly způsobeny objektivními okolnostmi – havárií, a nikoli porušováním provozního řádu skládky,“ uvedla Pánková.
Právě porušování provozního řádu skládky ale firmě vytýkají i ekologická sdružení a místní občané.

Ekologové bojují proti skládce už roky

S pokutou, kterou provozovateli skládky udělila Česká inspekce životního prostředí, jsou spokojena zejména ekologická sdružení.


„Je nutné, aby v době, kdy se rozhoduje o dalším rozšíření skládky, měla veřejnost k dispozici informace, kterými se provozovatel skládky nechlubí, ale které potvrzují naše obavy ze skládky a ukazují na její rizika pro životní prostředí,“ uvedl Vladimír Molek ze sdružení Calla.


Rozruch kolem lišovské skládky trvá od minulého roku. Loni na sebe upozornila zejména několika zahořeními. Největší požár vznikl loni 16. září po poledni. Skládka prohořívala až do hloubky 20 metrů.


Podle vedení svozové firmy bylo ihned zadáno měření škodlivin. Provozní řád umožňuje ukládat na skládce až 280 položek odpadu a jejich vzájemné reakce mohly podle ekologů být zdraví nebezpečné. Měření však podle Petra Kaněry z firmy .A.S.A. neprokázalo nadlimitní koncentrace škodlivin.
Objasněna nebyla ani příčina požáru. Po následné kontrole ČIŽP pouze konstatovala, že firma .A.S.A. provozovala lišovskou skládku v rozporu s integrovaným povolením.


Velké emoce v Lišově vzbudil také záměr provozovatele skládku rozšířit a prodloužit její životnost o další tři roky, čemuž městské zastupitelstvo dalo na mimořádném zasedání zelenou. „S rozhodnutím o udělení pokuty i výsledku odvolání na MŽP seznámíme také zastupitele Lišova a pokusíme se tak opět zviklat jejich důvěru ve společnost .A.S.A., a tedy podporu rozšíření skládky,“ dodává Molek.