Dubenská základní škola tak byla ve čtvrtek plná bývalých i současných žáků, kteří u toho nechtěli chybět. Součástí slavnosti bylo i odhalení památníku a symbolické zasazení dubu.

Dnes Obecní úřad Dubné, v minulosti sem však nejen děti místních chodily do školy.Zdroj: Deník/ Klára SkálováZ historie Škola v Dubném byla odedávna, první zmínka o ní pochází ale z roku 1659. Byla přízemní s jednou třídou. Roku 1789 byla postavena škola nová, vznikla z tehdejšího obecního hostince. Nová škola byla v Dubném postavena v roce 1888, vysvěcena 23. září a 15. října přijata. Celá stavba stála tehdy 7 380 zlatých, 49 krejcarů. Od roku 1892 byla školou čtyřtřídní. V roce 1924 byla při obecné škole zřízena hospodářská škola, kterou navštěvovaly děti od 14 do 16 let. V roce 1947 byla v Dubném zřízena i měšťanská škola. V roce 1959 ji navštěvovalo 263 žáků a 11 učitelů. Vzhledem k tomu, že sem, stejně jako v minulosti, chodily děti i z okolních obcí, nutnost školy s větší kapacitou byla stále aktuálnější. Vybráno bylo místo o třech hektarech ve směru na Kvítkovice. Investiční náklad byl 2 737 000 korun. Slavnostní otevření školy se konalo 31. srpna roku 1963.

Na svá léta školou povinná zavzpomínali i manželé Trinklovi z Dubného. „Do školy jsem nastoupil ve čtyřicátém druhém roce. Měli jsme tenkrát uhelné prázdniny, ve škole se topilo jen uhlím a když byla zima, tak nám učitel řekl, ať zatopíme,“ vzpomněl Milan Trinkl s tím, že v té době čtyřtřídní škola sídlila tam, kde je dnes obecní úřad. Jeho žena Helena, která je jen o měsíc starší, dodala, že měšťanka tu vznikla až v roce 1947. „Bylo po válce, tak jsme museli pít rybí tuk. Stáli jsme v řadě a u stupínku stál učitel se lžící,“ smáli se při té vzpomínce manželé Trinklovi. Na otázku, jestli také dělali nějaké vylomeniny, paní Trinklová odpověděla: „Když jsme zlobili, dal nám pan Frýd, což byl tehdy pan řídící, koš a museli jsme po vsi sbírat odpadky.“

Na svůj první den ve škole pamatuje i 87letý Josef Novotný z Křenovic. „Táta mě oblékl a šli jsme. Chodili jsme po loukách, protože to bylo nejblíž,“ zavzpomínal na tehdejší dobu. „Vzpomínám, že třída byla napravo od vchodu, ředitelem byl Rys, což mě překvapuje, že o něm není nikde zmínka,“ dodal Josef Novotný, který byl roky kronikářem Dubného.

Absolventkou dubenské základní školy je i jeho žena Marie Novotná. Ta sem dojížděla z nedalekých Žab (Žabovřesk). „V létě jsme jezdili na kole, v zimě, když byl sníh, tak jsme se brodili a když jsme šli domů, tak kolem telegrafních tyčí, protože jsme neviděli, “ vzpomínala 78letá Marie Novotná a na tváři se jí objevil úsměv.

Vzhledem k tomu, že sem, stejně jako v minulosti, chodily děti i z okolních obcí, nutnost školy s větší kapacitou byla stále aktuálnější. Vybráno bylo místo o třech hektarech ve směru na Kvítkovice. Investiční náklad byl 2 737 000 korun. Slavnostní otevření školy se konalo 31. srpna roku 1963.