„Obě strany vyhodnotili plnění smlouvy o spolupráci jako příznivé a oboustranně prospěšné,“ sdělila mluvčí univerzity Hana Bumbová.
Dle této smlouvy univerzita s městem spolupracují v oblastech vzájemné propagace, při rozvoji konkrétních vztahů s partnerskými městy, jako jsou například Linec, Pasov či Nitra. Vzájemně se taktéž informují o plánovaných investičních akcích a dalších záležitostech, týkajících se územního plánu nebo majetku.


„Jihočeská univerzita dělá městu obrovskou reklamu,“ řekl primátor města Juraj Thoma.