V některých školách však nabídli dětem náhradní dozor. „Většina učitelů se připojila ke stávce. A učitelé, kteří se neúčastní nebyli schopni zajistit normální výuku. Pro devatenáct dětí jsme ale zajistili náhradní program,“ řekla Marie Kocurková, ředitelka ZŠ Dukelská v Českých Budějovicích.

Z téměř 650 dětí přišlo zmíněných 19 žáků. Rodiče to předem oznámili škole na vratce dopisu, který informoval o stávce a zároveň nabízel pro děti jiný program.

Odbory byly s počty stávkujících spokojené. „Procento škol, které se zúčastnily je vyšší než při minulé stávce. Bylo by jich víc, ale řada škol má akce, které nejdou zrušit,“ uvedla za jihočeské školské odbory předsedkyně Eva Soukalová. „Pro mě je velmi důležité, že tentokrát se přidali i ředitelé škol,“ dodala Soukalová. Odbory zdůrazňují, že nejde pouze o platy – dosavadní navýšení mzdových prostředků činí 120 korun měsíčně v nenárokové složce platu, ale o celé financování školství. „Není to jen o platech, je to i o neinvestičních nákladech, učebnice, pomůcky a dokončení školské reformy,“ vypočetla Soukalová, podle které chybějí i peníze na další vzdělávání pedagogů.

Ne všechny školy však do stávky vstoupily. Například v Horní Stropnici se vyučovalo, stejně jako v prosinci. „Odborová organizace tu sice je, ale neprojevila zájem,“ konstatoval k situaci ve škole zástupce ředitele Vít Golombek.

Odboráře nyní čeká další jednání s vládou.