Pro každý předmět byly vytvořeny nové osnovy, prezentace v PowerPointu a učební texty.

„Pro předmět Sociální komunikace ve veřejné správě byl navíc vytvořen film, ve kterém jsou studentům na příkladech ukázány různé situace jednání občanů s úředníky státní správy. Tato jednání jsou předváděna vždy ve správném, ale i nevhodném jednání jak občanů, tak i úředníků,“ popsala manažerka projektu a prorektorka pro studium VŠERS Růžena Ferebauerová.

Pro předmět Politické systémy v demokratických zemích Evropy vznikla také „čítanka“, v níž jsou popsány vládní systémy v evropských zemích.

Z jedenácti plánovaných publikací jsou zatím vytištěny čtyři: Profesní etika, Úvod do filozofie – Filozofická antropologie, Úvod do gender studies – Rovnost pohlaví a instituce a Veřejná ekonomika. Všechny materiály jsou pro studenty dostupné na serveru školní počítačové sítě a jsou dostupné v knihovně VŠERS v tištěné i elektronické verzi.

„Chodím na přednášky Profesní etika a Rovnost pohlaví a instituce. Byly vydány nové učebnice k těmto předmětům, které jsme si mohli půjčit v knihovně VŠERS. Dá se v nich dobře orientovat a dobře sledovat výuka,“ hodnotí novinky ve škole studentka Hana Škvorová.