„V první části děti poznávaly různé přístupy, jak zadržet vodu v krajině a učily se, proč to má smysl, dostaly plánek školní zahrady a vymýšlely, jaké prvky na zadržování vody by tam chtěly mít. Nakonec jsme zvolili mokřad,“ říká Radek Drmota, třídní učitel. Žáci pro darovaný výlisek, který získali od ekocentra, vykopali díru, přivezli písek a kameny. Pod dohledem pracovnic ekocentra školáci hledali sušší a vlhčí místa na školní zahradě, kde se dá voda zadržovat, vytvořili cedulky, informace o rostlinkách, kanálek od okapu k mokřadu a podobně. V těchto dnech osazují jezírko rostlinkami.

„Je záslužné říkat a ukazovat dětem, jak by se mělo hospodařit s vodou. Vyučujícím patří velké poděkování. Město se také snaží o zodpovědný přístup," říká náměstek primátora Ivo Moravec a doplňuje, město má koncept strategického dokumentu „Modrozelené Budějovice“, který je zaměřen na řešení prohlubujícího se nedostatku vody a dopadů klimatických změn. "Chceme vytvořit koncepci hospodaření s dešťovou vodou a zlepšení klimatu ve městě, která bude podkladem pro vytvoření jednotné metodiky pro další zásahy v území, například stavební,“ doplnil Ivo Moravec.