Už za pár měsíců čekají na žáky pátých tříd nebo na absolventy posledních tříd základních škol přijímačky na střední školy. V sobotu si je mohli v Gymnáziu J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích zájemci vyzkoušet nanečisto. Akce se zde koná už řadu let. Zájemci si mohli vyzkoušet, jak vypadají přijímačky do čtyřletého i osmiletého gymnázia.

„Důležité je, že si děti vyzkouší tu atmosféru,“ zdůrazňuje ředitel gymnázia Jaroslav Pustina. „Ve třídě sedí po patnácti nebo šestnácti po jednom v lavici. O přestávce mezi testy jsou na chodbách dozory. Je výhoda, že pak při skutečných přijímačkách ne᠆jdou do neznámé situace,“ dodává. V gymnáziu využilo tuto možnost v sobotu na dvě stovky dětí.Průběh přijímacích zkoušek nanečisto přesně odpovídá ostré verzi přijímacích zkoušek.

Testy, záznamové archy i metodiku hodnocení pro tuto zkoušku připravil CERMAT a uchazeč získá přehled o dosaženém počtu bodů z jednotlivých předmětů a kapitol učiva i umístění v celkovém pořadí. Ti nejlepší dokáží z možných celkových 100 bodů získat skoro všechny, jsou ale i tací, kteří si jdou přijímačky nanečisto skutečně jen vyzkoušet, a ti pak odejdou jen s několika desítkami bodů, výjimečně i jen s pár body. Přijímačky nanečisto si lze vyzkoušet na řadě středních škol v regionu v různých termínech