Jaký je objem rozpočtu na letošní rok, vymyká se nějak jiným rokům?

Rozpočet na letošní rok je na příjmové stránce zhruba 30 milionů korun, tj. podobně jako v loňském roce, nijak se nevymyká. Největší investicí v roce 2021 bylo Kulturní centrum Včelná, jehož rekonstrukce byla zahájena již v červenci 2020. Celkové náklady byly 22,5 milionu korun. Dotace z Krajského investičního fondu činí šest milionů korun.

#clanek|6117866#

V současnosti se v Kulturním centru Včelná nachází také obecní úřad…

Obecní úřad je v přestavbě, provizorně proto sídlí v Kulturním centru Včelná. Částka na rekonstrukci objektu obecního úřadu, kde sídlí například i knihovna, činí 14,9 milionu korun a 10 milionů korun je dotace přislíbená Ministerstvem pro místní rozvoj. Akce by měla být dokončena v srpnu roku 2022.

Co ještě plánujete do konce roku?

Dokončíme rekonstrukci kanalizace, vodovodu a chodníku s přechodem pro chodce a další probíhající stavbou je rozšíření mateřské školy o samostatnou pátou třídu. Na tuto novostavbu je rozpočet 8,3 milionu korun. Dokončena by měla být do konce roku 2021.

Včelná (německy Bienendorf) leží necelých 6 km jižně od centra Českých Budějovic v nadmořské výšce 438 m n. m., katastrální výměra činí 371 ha. Obec je členem svazku obcí Blanský les – podhůří se sídlem ve Včelné. V jejím okolí jsou zejména lesy. Najdeme tu také cyklostezku s turistickou trasou. Název Binnendorf (Mezives čili ves mezi Kamenným Újezdem a Rožnovem) byl později zkomolen na Bienendorf (Včelí ves) a z toho vznikl současný název. Lidový starý název obce byl Bory nebo Na Borech podle borového lesa. V letech 1850 až 1930 tvořila Včelná osadu obce Poříčí, od té doby je samostatnou obcí.