Muzika jede na plný pecky, tak špunty do uší a spát! Příliš hlučné sousedství zažívají od června obyvatelé domů Na Sadech, které stojí vedle objektu Beseda s novým zábavním podnikem Streetbeat.

„V domě vznikl nový klub, hlasitá hudba se nese k nám do školky i do kláštera,“ říká Vlasta Čaplová, ředitelka Církevní mateřské školy U sv. Josefa Na Sadech. Živá hudba je ruší i ze sálu, přímo sousedícího s třídou školky. „Provoz klubu je od jedenácti hodin dopoledne až do čtyř nebo pěti do rána,“ dodává.

Sestry Kongregace Školských sester de Notre Dame si proto musí brát na noc špunty do uší, chvění způsobené hlasitou rytmickou hudbou přenášejí zdi až do kláštera. „Začíná nový školní rok a my se bojíme o zdraví dětí. Herna, tělocvična a ložnice jedné třídy sousedí s hudebním sálem, kde hraje muzika i přes den. Když tam budou teď hlasitě hrát už od jedenácti hodin dopoledne, děti to bude rušit a nás také. Stačí, že teď v létě nás hlukem velmi obtěžuje i provoz ostatních zařízení v sousední Besedě. K rušení nočního klidu dochází ze všech stran i po půlnoci. A od září to bude i přes den. Přitom v našem objektu bydlí senioři a v provozu máme tři oddělení mateřské školy s desítkami dětí. Přejeme si, aby všichni mohli klidně odpočívat a spát,“ dodává Vlasta Čaplová.

Nařčení z hlasitého muzicírování odmítá provozovatel klubu Streetbeat Zdeněk Laur ze společnosti Streetbeat. „Konstrukce protihlukových úprav byla realizována tak, aby při produkci hudby nebyly překračovány hygienické limity. Jejich splnění bylo kontrolováno i přímým měřením akreditovanou laboratoří,“ říká Zdeněk Laur.

Krajská hygienická stanice čeká na závěry všech měření a pak vyřkne ortel, zda hudební klub naplno otevře, nebo naopak zavře.

„Od jara statečně válčíme, ale ještě to bude boj,“ přiznává starší obyvatelka domu, jejíž jméno Deník zná, ale která si je nepřeje zveřejnit. „Provoz zahájili podle našich poznámek ve čtvrtek 16. června. Od té doby jsme byli v noci mnohokrát rušeni hlukem a hlasitou hudbou. Chodili jsme si tam stěžovat, psali stížnosti, volali jsme policii. Nic se s tím ale neděje. Návštěvníci klubu chodí v noci ven, kouří, močí a zvrací kolem domu. Teď od září začne normální provoz a my se bojíme, že se vůbec nevyspíme. Mám z toho nervy pryč, byla jsem na psychiatrii. Proč s tím město nic neudělá? Copak je to normální, aby v tak hustě obydlené zástavbě vznikl klub, který ruší noční klid? “

Majitel Besedy Petr Štěrba o stížnostech nespokojených sousedů ví. „Pronajal jsem prostory v Besedě, kde si provozovatel zřídil taneční vinárnu. Je v ní teď zkušební provoz. Musí být splněny hlukové limity, což ukáží výsledky měření. Pronajímatel musí zajistit všechno tak, aby zdejší provoz sousedům nevadil a bylo všechno v pořádku.“

Pronajímatelem nového klubu Streetbeat je společnost Streetbeat. „Otevřeli jsme hudební klub v podzemí Besedy, ale ještě není v plném provozu,“ říká představitel společnosti Zdeněk Laur. „Ve čtvrtek 16. června se konalo šetření stavebního úřadu, kolaudační závady byly odstraněny 18. června a 1. července bylo vydáno povolení ke zkušebnímu provozu. Do té doby se v klubu konalo několik neveřejných programů spojených se spuštěním technologií, aparatury a zaučením personálu,“ dodává Zdeněk Laur.

Město České Budějovice vydalo letos na jaře stavební povolení, aby v domě Na Sadech 18 vznikl Vine Club Cafe Streetbeat s týdenním provozem od 11 hodin dopoledne až do 4 hodin do rána. „Nezbytnými podklady pro vydání stavebního povolení jsou stanoviska hasičského záchranného sboru, krajské hygienické stanice i oblastního inspektorátu práce,“ říká mluvčí českobudějovického magistrátu Jitka Welzlová. „KHS požadovala zkušební provoz, který měl přímým měřením prověřit, zda hluk šířící se z provozovny nepřekračuje v nejbližším chráněném prostoru zákonem stanovené limity,“ vysvětluje mluvčí.

„Uskutečnili jsme v klubu inspekční měření hluku bez vědomí provozovatele, ale výsledky ještě nemáme k dispozici,“ říká František Kotrba z Krajské hygienické stanice. „Čekáme na protokol zdravotního ústavu. Měření provedl v rámci zkušebního provozu i provozovatel zařízení, aby prokázal splnění limitu. Ani toto měření zatím nedoložil.“ Klub tak nemůže být trvale otevřen, jen v režimu zkušebního provozu. Ten stavební úřad povolil do 30. srpna, na úředním stole je ale žádost o jeho prodloužení do 19. září.

Unavení sousedé rušení hlasitou noční muzikou a virválem před domy se diví, proč město v centru povolilo další hudební provozovnu. Podle města je prý ale v pořádku, že tam je. „Při komplexním posouzení provozovny stavební úřad dospěl k názoru, že je plně v souladu s územně plánovací dokumentací a svým vzhledem i účelem zapadá do stávající zástavby dané lokality,“ tvrdí Jitka Welzlová.

Lidé z okolí Besedy si také stěžují na nepořádek a nevhodné chování zákazníků nočních podniků. Proto sem chtějí policejní kameru. „Prostor Besedy je z důvodů bezpečnosti monitorován, během akcí je pod dohledem ochranky a ráno je pravidelně uklízen,“ říká Zdeněk Laur. „Z prostoru před Besedou odjíždějí hlavní linky MHD z centra. Pohybuje se zde velké množství osob, které opouštějí noční podniky. Je na policii, aby na veřejných místech udržela klid a pořádek,“ dodává Zdeněk Laur.

„Stížnost na rušení nočního klidu v Besedě jsme přijali naposledy minulý týden,“ říká mluvčí strážníků Václav Sup. „Příčinou problémů nebyl klub, ale hospoda, která v objektu funguje již delší dobu,“ zdůrazňuje. I hluk z Besedy a její letní zahrádky sousedy ruší. Zdejší kravál a velká noční hudba ale zatím ochránce lidského zdraví nezajímala. „Hluk v restauraci Beseda ani u ní se dosud neměřil,“ přiznává František Kotrba z KHS.

Besedu by mohli nepřetržitě monitorovat policisté, jak si přejí nespokojení sousedé. „V návrhu do budoucnosti s jednou otočnou kamerou počítáme na nedalekém sloupu trolejového vedení,“ prozrazuje Václav Sup. A jestli budou lidé dále rušeni hlukem a hudbou, mohou si stěžovat nebo se obrátit na policii. „Ve vyhlášce o ochraně veřejného pořádku je totiž stanoven noční klid od deseti večer do šesti do rána,“ dodává Jitka Welzlová.

A kdo ho nebude dodržovat, tak může narazit. O tom se přesvědčili před lety provozovatelé Citrobaru v České ulici. „Na nadměrný hluk z nočních diskoték si tehdy stěžovali obyvatelé sousedních domů,“ říká Marie Paukejová ze SON – Sdružení nájemníků. „Krajská hygienická stanice hluk změřila a na základě výsledků měření pak provoz zakázala. Při provozování podobných zařízení se musí dodržovat zákony a vyhlášky. Proto nespokojení lidé z ulice Na Sadech nejsou bez šance,“ vlévá Marie Paukejová naději na tichý život nevyspalým lidem se špunty v uších.

EDWIN OTTA, RADEK GÁLIS