„Exponáty jsou zapůjčené ze sbírek Jihočeského muzea," říká Vladimír Kojan, autor nápadu. Vyučující dějepisu dodává, že výběr a příprava kovových i kamenných nástrojů, keramiky a dalších zajímavostí do několika vitrín trvala přibližně tři týdny. Tematicky se pravěku týkaly 
i přednášky, které pro studenty školy měli odborníci 
z muzea, tu první archeolog Ondřej Chvojka. Byla řeč 
o pravěku v regionu, moderních výzkumných nebo restaurátorských metodách.

Studenti přišli nejen jako posluchači. Objevili se
i v historizujících úborech. „Představovali jsme Kelty," zmínil Jan Vaclík z maturitního ročníku. „Jsem členem skupiny historického šermu Cruentus, latinsky to znamená krvavý. Zaměřujeme se na raný středověk, ale dokážeme se stylizovat i do doby Keltů," zmínil Jan Vaclík k prosté haleně a kalhotám, kterými byl oděn.

Památky na Kelty mohou studenti obdivovat i v jedné z vitrin. V regionu totiž bylo v pravěku hned několik oppid, opevněných keltských středisek a archeologické památky na tuto dobu jsou poměrně hojné.

„Začínáme pravěkem Českobudějovicka. Potom bude výstava zaměřená na Vietnam, máme studenty z vietnamské komunity," říká 
k programu, který se chystá, ředitel gymnázia Jaroslav Pustina. Připojuje, že následovat budou například akce zaměřené na knihy a na Nepál. Ta bude opět pod patronátem jednoho ze studentů.

Do budoucna se má dostat například i na zakladatele gymnázia biskupa Jana Valeriána Jirsíka nebo na informace z regionálních výletů, které pořádá Vladimír Kojan. 
Pod jeho vedením studenti jezdí i do ciziny. Fotografie na stěnách školy ukazují například cestu po stopách 1. světové války. „Plánujeme cestu do Julských Alp. Po stopách 
91. českobudějovického regimentu," zmiňuje Vladimír Kojan s tím, že studenti se tam mají podílet i na obnově pomníku na hoře Mrzli vrh. Společně s mládeží z dalších zemí.

Jednotlivá prezentovaná témata budou vedle výstav provázet i přednášky a další akce.