„Není řešením pořád jenom přidávat další a další gymnaziální třídy. Když se podíváte na přijímačky, tak maximum bodů, které může dítě dosáhnout, je 100. V krajských městech se na gymnázia dostávají děti, které musí dosáhnout 70 nebo 75 bodů, ale máme v jižních Čechách i gymnázia, kam se dostanou děti se 40 body. To není úplně ideální, protože pak na těch školách vidíme, že tyto děti maturitu mnohdy ani nedokončí. Nekonečně přidávat školy, třídy a zbytečně je platit tak nepřináší žádný efekt. My jsme chtěli ukázat, že Jihočeský kraj je připraven na to, že v dalších letech nás spíš čeká už menší nárůst studentů a že to vzdělávání, které chceme nabízet, má být prostě rozšířeno jak mezi obecné, gymnaziální, tak mezi, technická lycea. To je forma, kterou už dobře známe ze zahraničí, jako High School, kdy si studenti mohou vybírat více mezi všeobecným a technickým oborem. To, co jim v průběhu studia víc vyhovuje, nakonec úspěšně dokončit,“ uvedl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Nové třídy pro techniky

Jihočeský kraj chystá novinky pro střední školy. Na snímku při prezentaci záměrů zprava hejtman Martin Kuba, bývalý ministr školství Robert Plaga a náměstek hejtmana Pavel Klíma. Na snímku při prezentaci záměrů zprava hejtman Martin Kuba, bývalý ministr školství Robert Plaga a náměstek hejtmana Pavel Klíma.Zdroj: Krajský úřad Jihočeského krajeKapacity středních škol v Jihočeském kraji jsou dostatečné, přesto jdeme s požadavky doby a příští rok otevřeme v kraji obory technického lycea, které rozšíří nabídku směrem ke všeobecnému vzdělávání na odborných školách,“ ubezpečil následně i náměstek hejtmana pro oblast školství Pavel Klíma, podle něhož Jihočeský kraj pravidelně a pečlivě vyhodnocuje veškeré žádosti o otevření nových oborů a dnes moderních lyceí tak, aby skutečně reagovaly na demografický vývoj v regionu, poptávku studentů a hlavně zaměstnavatelů. V Jihočeském kraji tak mají od 1. září 2024 přibýt třídy s formou studia technické lyceum na Vyšší odborné škole, Střední škole, Centru odborné přípravy, Sezimovo Ústí dále na Střední odborné škole strojní a elektrotechnické Velešín a na Střední škole technické a obchodní Dačice. Kapacita by na každé škole měla být 120 žáků.

Stavba dálnice D3 u Českých Budějovic od Úsilného k Roudnému. Kruhová křižovatka, kde se stýká Jižní tangenta se silnicí z Roudného do Plavu. Bude zde i nájezd na dálnici, která je na snímku v pozadí.
Jak staví dálnici u Budějovic, někde už pokládají asfalt. Podívejte se

Vedení kraje naznačilo také, jaké změny by pomohly přijímacímu řízení. Současný systém přijímacího řízení má podle Pavla Klímy dvě slabiny. „Problém nedostatečných kapacit se dotýkal Prahy a okolí, především je ale zastaralý systém papírových přihlášek ke studiu na SŠ a následné těžkopádné rozmístění uchazečů na jednotlivé školy a obory. Elektronizace přihlášek by tento nedostatek měla odstranit, jako poslanec říkám, že řešení je ve fázi, která slibuje, že příští rok se nový systém stihne technicky i legislativně,“ dodal Pavel Klíma.

Nový webový portál

V současnosti rodiče a uchazeči vyplňují tak zvaný zápisový lístek, čímž se zavazují k nástupu na školu. Teprve potom ví vedení škol, kdo opravdu nastoupí ke studiu z uchazečů, kteří úspěšně absolvovali přijímací zkoušky. Úspěšní uchazeči si totiž mohou vybírat ze dvou škol, protože nyní se podávají dvě přihlášky. A ti nejlepší obvykle uspějí na obou školách. Pro školní rok 2024/25 se na střední školy v Jihočeském kraji očekává nástup více než 26 000 žáků, z toho na gymnázia přes 20%, na učňovské obory asi 25% a na maturitní obory mimo gymnázií necelých 55%. Počty žáků opouštějících 9. třídy má dosáhnout v roce 2025 čísla 6813, posledních pět let stabilně tento počet roste o několik set dětí za rok. Ale v roce 2026 se má demografická křivka změnit a počet dětí opouštějících 9. ročníky klesne na 6490 žáků.

Ulice J. Boreckého a křižovatka Husovy třídy a ulice O. Nedbala při nedávných opravách.
K budějovickému Tescu už projedete i ulicí J. Boreckého

Jednoduchý a přehledný návod k novému, elektronizovanému způsobu přijímacích zkoušek naleznou zájemci na nově zprovozněném JIHOčeské ŠKOlském Portálu (JIHOSKOP). „Jihočeský školský postál JIHOSKOP přináší komplexní přehled vzdělávání v jižních Čechách. Jste rodič deváťáka a chcete ucelený přehled škol? Pojďte na JIHOSKOP. Jste učitel a chcete přehled vzdělávacích aktivit pro učitele? Pojďte na JIHOSKOP. Jste ředitel školy a chcete komunikační kanál s krajským odborem školství? Vstupte pod heslem do neveřejné části JIHOSKOPU. Jste novinář a chcete znát novinky v jihočeského školství nebo sháníte kontakty do některé jihočeské školy? Pojďte na JIHOSKOP - Jihočeský školský portál,“ uvedl Pavel Klíma. Nový školský portál JIHOSKOP lze najít na odkazu: https://jihoskop.cz/

Snahu Jihočeského kraje ocenil i expert na problematiku školství Robert Plaga, který bude na jeho rozvoji v Jihočeském kraji spolupracovat. “Ve světle debaty o kapacitách středoškolského vzdělání je proaktivní přístup Jihočeského kraje tím správným zřizovatelským přístupem a v kombinaci s digitalizaci přihlášek by měl přinést uklidnění pro rodiče při zachováni odpovídajícího mixu oboru vzdělávání,“ uvedl Plaga, který se pro expertní spolupráci s krajem rozhodl na základě pozitivního vnímání a uchopení témat vzdělávací strategie ministerstva školství S2030+ na regionální úrovni.