V Týně nad Vltavou, v základce na Malé Straně, čekají ve středu podle ředitele Miroslava Vašici 43 prvňáků a 46 druháků. "Měly by přijít všechny děti," zmínil Miroslav Vašica a dodal, že vedoucí školní jídelny ještě ověřují zájem o obědy. V družině budou čtyři skupiny. "Určitě to zvládneme podle manuálu," připomíná týnský ředitel dokument ministerstva školství. V budově je dost místa, aby se jednotlivé třídy nemusely potkat ani při odpolední družině a hodí se, že je k dispozici i 15 asistentů. Ti jsou jinak dětem k dispozici při speciálních vzdělávacích potřebách. "To jsou podpůrné ruce, které teď jsou určitě potřeba," dodává Miroslav Vašica.

Na děti se chystají také v ZŠ Nová v Českých Budějovicích. "Podle informací od paní učitelek přijdou skoro všechny," říká ředitel Vítězslav Ilko na adresu dvou 1. tříd, dvou 2. tříd a přípravky. V družině jsou k dispozici dvě oddělení, tam budou druháci. "První třídy budou ve svých třídách i po obědě," dodává Vítězslav Ilko a stejně na tom bude přípravka. Nařízenou novinkou je větrání. "Má se větrat o přestávce a v polovině vyučovací hodiny," doplnil technické podrobnosti Vítězslav Ilko. Povinností u všech ve školách budou i roušky a nemísení třídních kolektivů.

V Nových Hradech byla zatím k dispozici dětem jídelna, podobně jako jinde, protože i při distanční výuce měly nárok na oběd. Teď přijdou žáci do lavic. To samé chystají i v Nových Hradech trochu vzdálenějších - na Pardubicku. "Jsme málotřídka, vrátí se deset dětí," uvedl ředitel Petr Čermák a dodal, že se tím určitě zjednoduší výuka. "Při distanční výuce nevíte přesně, jestli děti dobře pochopí," naznačil úskalí chybějícího přímého kontaktu a připojil, že problémy bývají i s technikou, která každou chvíli v něčem nefunguje.

Málotřídka na Českobudějovicku je například v Jílovicích. Tam dokonce přivítají i několik třeťáků. "Je to výjimka, pokud je spojena druhá třída s jinou třídou," vysvětluje ředitel Jiří Havel. Doma zatím zůstanou žáci 4. a 5. třídy. Výuka by měla být bez problémů. "Družina problém je," upozorňuje ale Jiří Havel. Doporučení zní: děti ponechat v homogenních skupinách, nespojovat je ani odpoledne. V Jílovicích by tedy měly být dvě skupiny. To je ale potíž. "Odpoledne nabídnu rodičům družinu, ale tu už já nerozdělím," říká jílovický ředitel. "Uděláme maximum, všechna doporučení ministerstva budeme dodržovat. Na družinu ale nemáme prostory a personál. Navrhnu proto rodičům, kdo nemusí, ať dítě do družiny nedává," doplnil Jiří Havel.

S nástupem dětí z 1. a 2. tříd počítají i v základce v Chrášťanech. "Počítám s nimi se všemi, nikdo se neodhlašuje," potvrdila vedoucí školní jídelny.

V Trhových Svinech už teď fungují jako krizová škola. Zájem je podle ředitele Jiřího Pavla různý, do deseti dětí. Na chodbách jsou už od září stojany s povinnou dezinfekcí. Ty vlastně z chodeb od jara nezmizely. Pro učitele mají od státu respirátory FFP2. "I za školu jsme je nakoupili pro kolegy, kteří je budou chtít používat," uvedl Jiří Pavel. Zdůraznil, že pro prvňáčky je mimořádně důležité, že budou mít osobní kontakt s vyučujícími. "I když běží on-line hodiny, tak přeci jen nemůže on-line výuka nahradit obvyklé vyučování. Oni by neměli mít více, než jednu on-line hodinu denně," upozorňuje Jiří Pavel a doplňuje, že pro všechny strany, žáky, učitele i rodiče, bude dobře, že se školy zase otevřou. "Skončili v polovině října. Skoro se jen seznámili, nic moc ve škole neměli a zůstali doma," popisuje ředitel svinenské základky hlavní problém. "Na jaře se dalo na něco navázat, teď těžko," doplnil Jiří Pavel.

Družina bude v Trhových Svinech jen odpoledne, není dost pedagogů. "Od šesti hodin nejsme schopni provoz zajistit. Ale děti mohou přijít do školy už v sedm hodin a být ve třídách s vyučujícími," vysvětlil ředitel a připojil, že kvůli tomu museli posunout pracovní dobu. "Odpolední družina bude v provozu klasicky do 16.30 hodin. Děti budou ve třídách," doplnil Jiří Pavel.

Návrat prvňáčků spolu s jinými pedagogy vítá také ředitel základky v Borovanech Luboš Lacko. Například nácvik psaní fungoval i při distanční výuce, ale není stoprocentní. "Paní učitelky to řešily různě. Ale troufám si tvrdit, že distanční výuka je prvním ročníku nadneseně řečeno nevyhovující," říká Luboš Lacko. Oceňuje ovšem úsilí dětí i rodičů. "Dnes jsme měli poradu s vyučujícími prvních a druhých ročníků. A shodli jsme se, že musím poděkovat všem rodičům. Díky rodičům to zvládneme velmi, velmi dobře. Je na čem stavět a v čem pokračovat," zdůraznil Luboš Lacko. Pokud mají rodiče a děti kvalitní podklady, tak distanční výuka také přináší své plody," říká Luboš Lacko. Vyzdvihuje, že právě v této době se ukazuje, jak je důležitá spolupráce školy a rodiny. A přitom uznává, že pro rodiče není nic jednoduchého po práci se ještě několik hodin věnovat s dětmi učení. "Všichni se těšíme, až budou děti zase chodit do školy," zdůrazňuje s úsměvem Luboš Lacko. Se zajištěním družiny nebo v Borovanech problém personálně ani prostorově díky velikosti školy.