To přidělalo vrásky například Michaele Peškové ze Zavadilky. Se synem Markem byli u zápisu na Základní škole Oskara Nedbala, ale kvůli kapacitě se sem vůbec nedostali. „Jsme trochu zklamaní, ale dalo se to čekat, protože tam se většinou děti z jiných školských obvodů nedostanou, a my spadáme na Máj. Na Oskarku jsem chtěla kvůli kolektivu učitelů, ale taky  proto, že bychom to měli lepší pro vyzvedávání," svěřila se maminka předškoláka.

Právě Základní škola O. Nedbala byla podle počtu podaných přihlášek jednou 
z nejžádanějších českobudějovických škol. Jak uvedl ředitel školy Miroslav Poláček, k zápisu přišlo 153 dětí, dvacet z nich dostalo odklad školní docházky, a tedy 133 chtělo nastoupit. Přijmout jich však mohla škola jen 96.

„Třicet sedm dětí jsme museli odmítnout. Naposledy byl takový velký převis v letech 2005 a 2006, kdy se slučovaly školy, " řekl Miroslav Poláček.  Od této doby má také škola vypracovaný systém kritérií pro přijímání prvňáků. Hlavním z nich je trvalé bydliště ve školském obvodu – tyto děti musí vzít škola vždy, dalšími kritérii jsou členství dětí ve sportovních klubech Jihostroj a Moderní gymnastika Máj, starší sourozenec na škole a vzdálenost bydliště od školy. „Letos jsme poprvé skončili u kritéria sourozence, děti z mimoškolského obvodu jsme vůbec nepřijali," dodal Miroslav Poláček.

K zápisům na českobudějovické školy se letos dostavilo celkem 1430 dětí. Podle předběžných odhadů okolo 240 dětí žádá o odklad povinné školní docházky.

„Do prvních tříd by v září mělo nastoupit 1190 prvňáčků, což je nárůst o 120 dětí oproti minulému roku," vypočetl náměstek primátora Petr Podhola a dodal, že tato čísla jsou zatím pouze předběžná a mohou se ještě změnit.

Mezi školy, o něž byl největší zájem a které musely odmítat žáky, patří i ZŠ Dukelská, Pohůrecká, Bezdrevská a Grünwaldova. „Celkem předpokládáme okolo devadesáti odmítnutých žádostí. Například u ZŠ Grünwaldova se jedná o 20 nepřijatých dětí," říká Petr Podhola.
Podle něj se ale pro všechny budoucí žáky, a to jak odmítnuté, tak i z cizích obcí, zajistí místo v některé českobudějovické škole.

„Celková kapacita místních škol je dostačující a dle našich propočtů může být využita až na počet 9500 dětí," dodal náměstek Podhola s tím, že v letošním školním roce navštěvuje českobudějovické základní školy celkem 7700 žáků.

Při zápisu do prvních tříd v roce 2013 bylo přijato celkem 1344 žádostí. Z tohoto počtu obdrželo 200 dětí odklad povinné školní docházky. Do prvních tříd v minulém roce nastoupilo 1 070 dětí. Většina z nich byla přijata na rodiči žádanou školu. V 61 případech nebylo možné žádosti vyhovět, protože dítě mělo trvalé bydliště mimo spádový obvod dané školy.