S nečekaným problémem se potýkají některé střední školy na Českobudějovicku. V září nedorazili do lavic žáci, kteří byli přijati ke studiu a potvrdili svůj zájem o školu takzvaným zápisovým lístkem.

„Není to poprvé, bylo to už loni,“ rozhořčil se v této souvislosti Jaroslav Michal, ředitel Střední odborné školy a učiliště v Trhových Svinech. Podle Michala se jedná zhruba o deset procent dětí, které nakonec v září nenastoupí a škola pak o nich sama shání alespoň základní informace.

„Až do 31. srpna na sto procent nevíme, kolik dětí přijde,“ konstatoval Michal a dodal, že největší problém představují případné vynucené změny rozvrhu. Třeba u odborného výcviku nebo u dělení na jazyky může i jeden žák představovat kritickou hranici. Počty se mění i v prvním zářijovém týdnu. „Měli jsme tady případ, že už 1. nebo 2. září dítě přestupovalo,“ zmínil Miroslav Petrovský, ředitel SŠOSP a VOŠ Kněžskodvorská.

Důvodem je podle Petrovského třeba to, že žáci seženou místo na nějaké škole přímo ve svém bydlišti, zatímco v Budějovicích by bydleli na internátě. Z necelých čtyř set dětí přijatých do prvního ročníku nenastoupilo v září v Kněžskodvorské 14 žáků, i když mají na škole zápisové lístky. Dva žáci například nenastoupili na českobudějovickou zdrávku. „Měli jsme to štěstí, že to bylo u oboru zdravotnický asistent. Třeba u žádaného oboru asistent zubního technika máme limitovaný počet pracovních míst u stolů a kdyby chyběli studenti tam, byla by to škoda, protože by se nevyužila místa,“ řekl František Lonsmín, zástupce ředitele Střední zdravotnické školy a VOŠ zdravotnické.

„Nepříjemné je to ale vždycky, slušnost by byla alespoň dát vědět,“ uvedl na adresu nenastoupivších žáků Lonsmín. Případný postih je přitom problematický. Rodičům ani žákovi nic nehrozí. Sankce může dostat jen škola, která přijme žáka bez zápisového lístku.

Řada dětí sice mění školy, aniž by o tom informovala zařízení, kam byla přijata a kam zápisové lístky odevzdala, a to působí problémy. Ale sankce proti rodičům by nebylo jednoduché uplatnit, protože nejsou účastníky přijímacího řízení. Žáci jsou zase podle ministerstva školství nezletilí a jednají pod vlivem rodičů. „Zavedení sankce bylo diskutováno při tvorbě současného školského zákona ale nebyla přijata,“ uvedl k problému Karel Rudel z odboru vzdělávací soustavy ministerstva školství. V chystané novele zákona chce alespoň ministerstvo od příštího roku zrušit možnost převádění zápisových lístků.

Ředitelé některých škol mají se současnou praxí problémy a dochází i ke kuriozním situacím, když se v září shánějí po chybějících žácích. „Jedna maminka mému zástupci vynadala, proč rodinu hledá,“ zmínil v této souvislosti pro Deník ředitel SOŠ a SOU Trhové Sviny Jaroslav Michal. V jižních Čechách vydal krajský úřad letos 1863 zápisových lístků. I kraj má ale k současné praxi výhrady. „Je to administrativa navíc, která nepřináší do přípravy školního roku klid,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Kateřina Koželuhová.