Případ, jehož spis čítá přes 10 tisíc listů, se konečně dočkal konce. Nelegálními obchody si v letech 2014 až 2018 hlavní organizátoři měli přijít na několik miliard korun. Jak shrnula předsedkyně senátu Olga Smrčková, soud uznal vinnými celkem osm obžalovaných a udělil jim tresty ve výši od 10 do 12 let ve věznici s ostrahou. Zbylým obžalovaným trestná činnost, a hlavně úmysl, nebyl prokázán. „Všichni byli ohroženi trestní sazbou až 18 let ve vězení. Udělené tresty tedy kopírují spodní hranici zákonných možností. U zproštěných nebylo prokázáno, že trestný skutek spáchali,“ vysvětlila.

Krajský soud v Českých Budějovicích uzavírá rozsáhlý případ organizované mezinárodní skupiny pašeráků drog.Krajský soud v Českých Budějovicích uzavírá rozsáhlý případ organizované mezinárodní skupiny pašeráků drog.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Hlavní líčení se konalo v nepřítomnosti většiny obžalovaných, ti svěřili obhajobu svým právníkům. Každý z obviněných dostal pro přehlednost své číslo. Jelikož i čtení rozsudku trvalo téměř půl hodiny, svěřil ho soud speciálnímu čtecímu zařízení a přítomní mohli výjimečně sedět. Poslední skupina, v níž figuroval také bývalý moderátor Slávek Boura s přítelkyní Evou M., měla pouze jednu prokazatelně vinnou osobu Miroslavu M., které soud určil trest ve výši deset let ve věznici s ostrahou. Rozsudek není pravomocný a ona si ponechala lhůtu pro odvolání.

Českobudějovický krajský soud rozplétá náročný případ téměř šedesáti obžalovaných z pašování heroinu a kokainu.
Slávek Boura i další obžalovaní prý nejsou pašeráci. Obhájci chtějí zproštění

V soudní síni dopoledne panovala nervozita, dokud nezazněl celý rozsudek včetně odůvodnění. Jedna z obžalovaných využila ještě práva posledního slova. „Mám čisté svědomí a nic jsem neudělala,“ řekla Štěpánka G.

Obžaloba v trestní věci nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými látkami ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech se dostala ke krajskému soudu v únoru 2022. „Vzhledem k vysokému počtu obviněných byla věc rozdělena a projednána ve čtyřech samostatných věcech pod různými spisovými značkami,“ dodala soudkyně Smrčková.

Trestnou činnost neprokázali

Podle soudkyně nebylo prokázáno, že by se v poslední čtvrteční skupině každý konkrétní obžalovaný dopustil trestného činu s výjimkou Miroslavy M. „Nebylo prokázáno, že naplnili znaky skutkové podstaty, jednání, následek a příčinnou souvislost, dále subjektivní stránku, tedy míru zavinění,“ uvedla s tím, že z provedeného dokazování vyplynulo pouze to, že se všichni obžalovaní provedených zahraničních cest zúčastnili. „Vycestovali do Spojených států amerických, případně Thajska a následně Austrálie a v několika málo případech na Nový Zéland,“ zmínila dále.

Skutečný účel cesty však provedené důkazy neukázaly. „Nebylo ani prokázáno, že by každý konkrétní obžalovaný věděl, že v zavazadle veze drogu. Také se nepodařilo prokázat, kdo předával zprávy ještě na území České republiky prostřednictvím mobilního telefonu, který reprezentoval spojení s organizovanou skupinou,“ dodala Olga Smrčková.

Soud skupiny osob z České republiky, kterou policie viní z pašování drog třeba do Austrálie.
Žena si z údajných pašeráků pamatuje především bývalého moderátora Slávka Bouru

Pochybnosti podle soudního senátu panují i kolem množství drog, které kurýři převáželi. Nebyla prokázána ani zákonná forma zavinění, ani skutková podstata naplnění trestného činu. „Hodnotíme zejména procesní fungování skupiny. Na samém vrcholu pomyslného řetězce stál hlavní organizátor zvaný Dan používající komunikátor blacberry, který vždy v případě potřeby transportu omamných látek zaslal třem českým organizátor požadavky. Ti na jejich základě sami zajišťovali cestující dvojice, a později si k tomu najali zprostředkovatele,“ shrnula.

Dvojice byla vybavena mobilním telefonem, letenkami, kufry i penězi. Cestující hlásili zprostředkovatelům aktuální problémy a nosné informace, například zmeškaný spoj, odkloněná zavazadla, místo ubytování, číslo bankovky pro konspirační ověření kontaktní osobě.

Legendám neuvěřili

Soudkyně zdůraznila, že báchorkám obžalovaných soud neuvěřil, zejména v případě Boury a Evy M. „Nejvýraznějším důkazem v této věci byla výpověď spolupracujícího obviněného Pavla Š. Lze souhlasit s obhajobou, že se jeho výpověď během řízení vyvíjela, kdy s postupem času uváděl více a více detailů,“ popsala. „Přijetí zaplacené zahraniční dovolené lze považovat za lehkovážný přístup, ale nelze bez dalších důkazů prokázat úmyslného dopuštění zvlášť závažného trestného činu. Stále ale setrvává důvodné podezření, že tomu tak mohlo být, ale tyto pochybnosti pracují spíše pro obhajobu. Nelze tak vystavit výrok o vině obžalovaných, na druhou stranu ale soud rozhodně neuvěřil legendám obžalovaných o tom, co bylo motivem k absolvování cesty, případně o tom, co se převáží. Lze zmínit například legendu obžalovaného Boury o sepisování jakéhosi bedekru,“ dodala.

Motivací všech bylo generování zisku, množství omamných látek bylo prý čistě hypotetické, ale kufry drogy skutečně obsahovaly. „Nejistota panuje v množství látek. Obžalovaní totiž tvrdili, že si nakoupili dárky a jídlo. Tato vysvětlení se soudu nepodařilo zcela vyvrátit, i když v některých případech byl rozdíl ve váze kufrů markantní,“ naznačila dále.

Dvojice měly splynout s davem a luxusní dovolenou maskovat pašování heroinu a kokainu z Ameriky, Thajska i Austrálie. Drogy ukrývaly v cestovních zavazadlech.
Pašovali ve velkém heroin a kokain. Tvrdí ale, že jeli jen na dovolenou

Nepodařilo se prokázat přímý úmysl. „Je patrné, že přístup obžalovaných byl především neopatrný, když přijali cizí zavazadla a s nimi cestovali, i když je mělo uklidnit, že je zkontrolovali a nic v nich nenašli. Je třeba mít na paměti, že nabídka jim byla poskytnuta vesměs jejich přáteli či partnery, ke kterým chovali důvěru,“ upozornila.

O výměně kufrů prý vůbec nevěděli. „Někteří tvrdili, že zavazadla umístili do skříní v hotelovém pokoji a pak se tam nepřetržitě nezdržovali. Není možné spolehlivě vyloučit, že výměna proběhla za jejich přítomnosti,“ míní soudkyně.

Dostala strach a nahlásila to

Jeden z členů o pravém účelu cesty prý nemusel vůbec vědět. „Jedna ze svědkyň cestu do USA přes Frankfurt absolvovala jako společnice. V průběhu letu ji druhý z páru sdělil, že mají něco převézt, pravděpodobně nějaké dokumenty. Také jí řekl, že když se o něco pokusí, tak je oddělají. Uvedl také, že už se to párkrát stalo a účastnil se toho jeho kamarád. Také jí sdělil, že musí poslat SMS s číslem pokoje a že až to předají, budou je sledovat,“ přibližovala konkrétní cestu. Za absolvování riskantní cesty měla dostat 100 tisíc korun. Ona dostala strach, přemýšlela, jak se z toho dostat a raději utekla z hotelu a vše v Americe nahlásila na policii.

Drogy za miliony až miliardy korun

V březnu 2016 zachytily bezpečnostní složky na letišti v Sydney dvě kurýrské dvojice drog s kontrabandem, konkrétně 13 kilogramy kokainu průměrné čistoty 68,2 % za 51 milionů korun a 14 kilogramů heroinu v průměrné čistotě 72,4 % v celkové hodnotě 71 milionů korun. „Cena drog při pouličním prodeji je přitom pak o mnohem vyšší. Českou stranu o možném zapojení dalších českých občanů informovaly australské orgány,“ upozornila Smrčková. Oba lety zajišťovala stejná česká pražská agentura. Zadržené osoby navíc komunikovaly s dalšími českými telefonními čísly. Následovalo vyšetřování a trestní stíhání proti dalším konkrétním osobám.

Hlavním usvědčujícím důkazem se stala výpověď českého organizátora, který soudu poskytl náhled do fungování celého systému drogového byznysu. „Jde o osobu, která pomyslně stála na nejvyšším bodě žebříčku v České republice. O to bylo jeho svědectví pro orgány činné v trestním řízení cennější,“ upřesnila a dodala, že jeho výpovědi z hlediska účelovosti považuje za konzistentní.

Opilý řidič v kempu couval a naboural, co se dalo. Pak se snažil rychle ujet.
Opilý řidič v kempu couval a naboural, co se dalo. Pak se snažil rychle ujet

Sám uvedl, že si nic nemyslel o převáženém obsahu, považoval ho za nějaké dokumenty, ale věděl, že by to mohly být i drogy. Detailně popsal i odměňování, včetně neuskutečněných výměn. „Vypovídal věcně. Když si nebyl jistý, dal to najevo, nesnažil se zavděčit orgánům v trestním řízení. Jeho tvrzení nacházejí podporu i v dalších provedených důkazech,“ sdělila v odůvodnění rozsudku s tím, že soud měl dále k dispozici odposlechy, záznamy telekomunikačního provozu, facebookovou komunikaci, sledování osob a věcí, materiály cestovní agentury, výpovědi slyšených svědků či čtené výpovědi z protokolů. 

Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

V roce 2018 o rozsáhlé akci s krycím jménem VOMBAT informovala Národní protidrogová centrála takto:
V rámci mezinárodní spolupráce orgánů činných v trestním řízení České republiky, Spojených států amerických a Australského společenství se podařilo rozkrýt organizovanou skupinu obchodníků s kokainem a heroinem v řádech stovek kilogramů, působící na území čtyř kontinentů. Jen v České republice bylo doposud obviněno 60 osob (pozn. red. dvě zemřely).
Předmětem trestné činnosti byla přeprava nelegálních drog ze zemí blízkých produkčním oblastem do Austrálie, kde se prodejní cena těchto látek pohybuje mnohonásobně výše a převoz zásilek tak generoval vysoký zisk. K těmto účelům měla skupina, v jejímž čele stáli tři hlavní organizátoři, propracovaný systém najímání kurýrů na území České republiky. Kurýry organizátoři vyhledávali prakticky na celém území republiky, nejčastěji mezi lidmi s nižšími příjmy či dluhy. Často také využívali jakousi obdobu tzv. letadla, kdy za provizi umožnili samotným kurýrům najít za sebe náhradu.Krajský soud v Českých Budějovicích uzavírá rozsáhlý případ organizované mezinárodní skupiny pašeráků drog.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová
Drogy osoby pašovaly výhradně v párech a maximálně dvakrát, s delší časovou prodlevou. K realizaci cest využívala skupina oficiální cestovní kancelář, kde si nechala naplánovat individuální dovolenou, s odletem vždy z Prahy přes USA, nejčastěji Los Angeles, nebo Thajsko do Austrálie. Najatý pár kurýrů dostal na cestu vždy celkem čtyři kufry a mobilní telefon s předplacenou kartou. V místě pobytu byl pár kontaktován prostředníkem, který provedl výměnu kufrů. Ověření probíhalo přes přidělený telefon, cestou organizátora v ČR a zaslané číslo jednodolarové bankovky.
Droga a její úkryt v zavazadle byl ošetřen tak, aby se nedal odhalit detekčním rentgenem ani cvičeným psem na vyhledávání drog. V každém kufru bylo ukryto 5 kilogramů drogy, jedna cesta tedy představovala převoz 20 kilogramů nelegální látky. Náklady na jednu cestu představovaly částku 600 tisíc korun, z toho 200 tisíc byly náklady na cestu, a dále pak zpravidla 100 až 150 tisíc provize pro organizátory, 150 tisíc odměna pro kurýry a zbytek odměna za doporučení kurýrů.

Podívejte na video z tiskové konference k případu: 

Zdroj: Youtube