Většinu poroty tvoří na městě nezávislí architekti, v tzv. závislé části poroty jsou zástupci všech politických stran a hnutí v zastupitelstvu města. Všech jednání komise se účastní také všichni jmenovaní náhradníci, kteří mohou plnohodnotně vznášet dotazy, navrhovat možná řešení a účastnit se všech debat. První neformální setkání tzv. závislých členů a náhradníků komise se uskuteční ve čtvrtek 27. června. 2019 a město na ní zve také pořadatele či dramaturgy různých kulturních akcí a předsedy komisí kulturní a pro architekturu.

„Zvolená forma soutěžního dialogu byla již v jednotlivých zastupitelských klubech představena, a to ještě před rozhodnutím o ní v radě města 3. 6. 2019. Tématem této první schůzky s organizátorem soutěže MOBA atelierem je vysvětlení stylu práce a jednotlivých kroků, které komise v průběhu dialogu bude konat a samozřejmě také shromáždění různých názorů na Slavii. V dalších týdnech pak už bude komise mít za úkol připravovat návrh soutěžního zadání pro dialog se soutěžícími, který bude vyhlášen v září letošního roku,“ uvedl náměstek primátora Juraj Thoma.

Komise dále může v různých fázích své práce přibírat experty z různých oborů a konzultovat s nimi jednotlivá témata související s předmětem, soutěže. Za město zasednou v komisi Juraj Thoma, náměstek primátora, Petr Štěpánek, člen zastupitelstva města, a Daniel Turek, člen kulturní komise rady města.

Českobudějovický týden
Jak na léto s vnoučaty? Poradí týdeník