Kulturní dům Slavie v Českých Budějovicích by měl zahájit rekonstrukci v nejbližších týdnech, tak, aby si vybrané sdružení stavebních firem převzalo staveniště do měsíce. Podle náměstka primátorky Petra Maroše by se měla Slavie proměnit do června 2025.

V pondělí 24. dubna 2023 potvrdila vítěze výběrového řízení při svém jednání rada města. Na doporučení hodnotící komise vyhlásila vítězem sdružení firem Metrostav, Geosan a Auböck. "Automaticky jsme také schválili vypsání výběrového řízení na audiovizuální techniku, gastronomické vybavení a divadelní techniku," řekl k jednání rady Petr Maroš. "Rádi bychom se v těchto výběrových řízeních vešli do částky 120 milionů korun bez DPH," doplnil Petr Maroš. Město dokonce rozdělilo původně společnou zakázku na audiovizuální a divadelní techniku na dvě, protože doufá, že výsledně získá lepší cenu.

Navýšení v zastupitelstvu

Sdružení Metrostav, Geosan a Auböck se zavázalo k provedení rekonstrukce za 497,6 milionu korun bez DPH. Původní cena, na kterou bylo vypsáno před dvěma lety výběrové řízení, byla 410 milionů korun. Ale ještě minulé vedení města nechalo odsouhlasit v zastupitelstvu částku 680 - 730 milionů korun jako finanční rámec rekonstrukce poté, co se z různých důvodů nebývale zvedly ceny. Ceny se za poslední dva roky tak pohnuly, že současné vedení města je s nabídnutou cenou podle Petra Maroše spokojeno.

Slavii na historických snímcích si mohli zájemci prohlédnout  při akci Srdce bijí pro Slavii.
Fotky u Slavie ukázaly někdejší taneční a ještě starší výstavu skla i šatů

"Budeme se snažit, aby částka byla konečná," říká Petr Maroš, ale upozorňuje, že Slavie je starý objekt, u něhož se nikdy zcela neví, jestli se při stavbě neobjeví nečekané komplikace. "Toho se já bojím nejvíce," dodal Petr Maroš. Ale zdůraznil, že to by se řešilo se stavebním dozorem a dodatkem ke smlouvě.

Začít co nejdříve

Rada města chce staveniště předat co nejdříve, tak, aby rekonstrukce a dostavba začaly nejpozději v červnu. V červnu 2025 by totiž město chtělo objekt v nové podobě převzít ke zkušebnímu provozu. Ten má trvat tři měsíce a v září 2025 musí být kolaudační řízení, aby se splnily podmínky pro udělení dotace z Národního plánu obnovy. Ve výši zhruba 170 milionů korun. Kdyby se práce zdržely z viny stavebních firem, bude dodavatelská smlouva obsahovat klauzuli, že ztracenou dotaci městu nahradí.

Ještě o víkendu se přitom konala u Slavie akce kritiků rekonstrukce, kterým se třeba nelíbí, že při akci bude vybourána dosud zachovalá unikátní tělocvična. Radnice má ale pro stavbu všechna potřebná povolení a vítěz vzešel z architektonické soutěže. Celou akci zahájilo už před několika lety bývalé vedení města. Tehdy byl podle Petra Maroše čas na spory o to, kolik má být z budovy zachováno. Nyní je město vázané tím, že má postupovat podle pravidel architektonické soutěže a nelze zásadně měnit projekt, který z ní vzešel.

Hlavní sál pootočí

"Byl jsem se zástupci organizátorů akce u Slavie v kontaktu. Ještě jsme jim otevřeli kulturní dům. Ale před dvěma lety, u toho my jsme nebyli," upozorňuje Petr Maroš s tím, že nyní by mohl přestavbu zastavit jedině soud.

Čtvrteční komentovaná prohlídka budějovické Slavie. Prohlédnout si ji můžete ještě v pátek.
U budějovické Slavie zahájili akci proti dostavbě. Sbírají i fotky

Rekonstrukce a dostavba Slavie v jihovýchodním rohu má přidat domu novou část s velkými skleněnými plochami, otočit hlavní sál o 90° a navýšit kapacitu návštěvníků. Také se má zásadně zmodernizovat vybavení objektu. Postaven byl před 150 lety jako Spolkový dům podle projektu architekta Ignáce Ullmanna.