Slepýš dnes při procházkách lesem málokoho překvapí. Naše lesy toho ale ukrývají mnohem víc. Potkat v nich při troše štěstí totiž můžeme až pět druhů hadů.

Pavla Robovská z Katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity uvedla, že na našem území žijí celkem čtyři druhy užovek (užovka obojková, podplamatá, stromová a hladká) a zmije obecná. Ta jediná může být také dle jejích slov pro člověka nebezpečná. „To ale pouze pro oslabené či nemocné lidi, malé děti, nebo případně domácí mazlíčky,“ vysvětlovala Pavla Robovská. „Zmije obecná má docela silný jed, ale protože jde o poměrně malý druh, tak ho nemá dost na to, aby zabila dospělého zdravého člověka. Navíc je poměrně plachá, takže byste ji opravdu museli někde překvapit, aby se cítila v ohrožení a kousla vás,“ dodala vysokoškolská učitelka.

Na svatého Jiří, vylézají hadi a štíři Už naši předci používali pranostiky jako lidovou moudrost s předpovědí počasí nebo životní zkušeností. Pranostika na dnešní den říká, že na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. Stejně tak se k dnešnímu dni váží pranostiky jako „Na svatého Jiří vlaštovky už víří" nebo „Když je na svatého Jiří mráz, bude i pod křovím oves" či „Jasný Jiří – pěkný podzimek."  

Kdysi bylo možné tohoto hada s černou klikatou čárou potkat v přírodě častěji, dnes už je to spíše výjimečné. Právě proto také zmije obecná spolu s užovkou stromovou a podplamatou patří mezi kriticky ohrožené druhy a za její zabití proto na pachatele čeká tučná pokuta.

Splést si přitom zmiji můžeme hned s dvěma druhy užovek, se suchomilnou užovkou hladkou a užovkou podplamatou. „Užovka hladká má na hřbetě sice podobnou kresbu jako zmije, nejde však o klikatou čáru, ale o alternující si tmavé skvrny. Kresba užovky podplamaté může také vypadat jako klikatá čára, ale ta u nás žije pouze v okolí velkých řek, kde loví ryby. Obě užovky jsou neškodné, při bližším pohledu mají na rozdíl od zmije kulatou zorničku v oku, kdežto zmije ji má svislou jako kočka. Zmije je také oproti nim kratší a tlustší had,“ vysvětlovala Pavla Robovská.

Koho se ale určitě bát nemusíme je slepýš. Toho si lidé můžou s hadem splést, ve skutečnosti ale patří k ještěrům. „Na rozdíl od hadů tak na nás může klidně mrknout, protože má oční víčka, a taky mu při neopatrné manipulaci může upadnout ocásek, což je znak ještěrek,“ dodala na závěr Pavla Robovská.