Nelehlý úkol má před sebou Ivan Fanta (1962), nový ekonomický náměstek jihočeské policie. V době, kdy se všude šetří, má pomoci zajistit činnost policie tak, aby se omezení finančních prostředků nedotklo bezpečnosti občanů. Ivan Fanta má z profesní minulosti zkušenosti nejen ze služby na motorovém člunu na Orlické přehradě, ale i z Chorvatska, kde v minulosti sloužil.

Jak se jihočeský policista od Orlické přehrady dostane do služby na moři? Nechcete se tam v létě vrátit?
V Chorvatsku jsem sloužil již dvakrát, v Omiši a v Šibeniku, a to díky znalosti chorvatštiny, kterou jsem získal jako samouk. Služba tam byla zajímavá. I když jsem jako turista znal Chorvatsko dobře, měl jsem možnost poznat službu jejich policie a více i běžný život, který turista tolik nevnímá.
Naprostá většina našich turistů hodnotila naši přítomnost v Chorvatsku pozitivně. Nejen, že jsme překládali komunikaci s místní policií, ale pomáhali jsme našim turistům s běžnými problémy, se zajištěním lékařské pomoci, při úředním jednání i na tísňové lince 112.
Jedna kolegyně svojí činností pomohla zachránit našim občanům život.
O dalším výkonu služby v Chorvatsku už ale neuvažuji.

Do nové funkce jste přišel z ředitelství strakonické policie. Kde jste ale před lety začínal?
Svoji službu jsem začínal na Obvodním oddělení Zvíkovské Podhradí v roce 1987. Naučil jsem se zde především v praxi využívat teoretické poznatky z policejní školy. Získal jsem veškeré základy policejní práce, od komunikace s občany až po vedení výslechů, zpracování spisů, dokumentování stop na místě činu, činnost policisty při silničních kontrolách, při pátracích akcích a podobně.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o menší obvodní oddělení, každý policista se často setkal se všemi činnostmi, které se na obvodním oddělení vykonávají. To bylo z hlediska získání praxe výhodné. Služební povinnosti tedy byly pestré, služba zajímavá. Specifikem byl dohled nad lodním provozem na orlické nádrži, který byl doplněn i kontrolou dodržování platných pravidel při rybolovu.
Přitom jsem vykonával službu i na motorovém člunu. Naprostá většina služby probíhala ale na souši.
Orlická přehrada je bohužel specifická i tím, že zde docházelo a dochází k sebevraždám, nějaký konkrétní zvlášť mimořádný případ si však již nevybavuji.

Stal jste se novým ekonomickým náměstkem jihočeské policie. Jaká předsevzetí máte v době, kdy nejsou peníze a musí se šetřit?
Dílčích cílů, se kterými přicházím, by bylo pochopitelně několik. Jeden je ale ten hlavní – účelně využívat dostupné zdroje k zabezpečení co nejlepších podmínek pro službu, kterou policisté poskytují občanům. I když to zní jednoduše, skrývá se za tím spousta náročné práce.
Naštěstí tak jako policejní práce obecně, tak i její ekonomické zabezpečení je práce týmová. A já pracuji se zkušeným, kvalitním týmem odborníků.

Tušíte, kde se dají najít finanční rezervy? A nebojíte se dalšího odchodu nespokojených kolegů?
Nemám-li na otázku případných rezerv odpovědět obecně, musím říci, že objevit hned zpočátku kýžené rezervy, by bylo spíše projevem namyšlenosti než odbornosti. Mám samozřejmě určité představy, ale ty vyžadují kvalitní analýzu.
Jedná se však o jeden z mých prioritních dílčích cílů a o jeden z prvních úkolů, který mi byl uložen.
Zároveň si nemyslím, že by další šetření vyvolávalo odchod zkušených kolegů. Cílem není nalézt rezervy na úkor výkonu služby, ale naopak pro její výkon.

Profil: Ivan Fanta se narodil v roce 1962. V květnu 1987 nastoupil jako řadový policista na Obvodním oddělení Zvíkovské Podhradí. Pak prošel od funkce komisaře Služby kriminální policie a vyšetřování, oddělení hospodářské kriminality Písek až k vedoucímu tohoto oddělení. Od roku 2006 byl zástupcem písecké policie,v letech 2007–2011 vedl strakonickou policii. Po studiu na Střední lesnické technické škole v Písku později absolvoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity Brno a Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity Praha.
Je ženatý, má dvě děti.