Děti se učí číst metodou Sfumato, takže jednotlivá písmena se prodlužují, dokud nenaváže další písmeno. Klasické slabikování při Sfumatu není slyšet.

Po „rozcvičce“, která spočívá ve společném čtení z tabule pokračují žáci třeba čtením písmen z kostek.

Učitelka Zdeňka Kubešová zvedá pomalu v každé ruce jednu kostku. Děti čtou písmeno z kostky v levé ruce a „drží“ ho v ústech, dokud se nad hlavou učitelky obě kostky nespojí. Pak teprve pokračují i druhým písmenem. Tak vypadá hodina v Základní speciální a praktické škole v Trhových Svinech, vedená podle metodiky Sfumato. Autorkou metody je Mária Navrátilová.

Při čtení z knihy je potom jasně vidět, jak se slova nelámou po slabikách, ale plynou. Proto se také Sfumato označuje jako splývavé čtení. Plyne na dechové vlně se správnou výslovností, není narušeno slabikováním.

Zdeňka Kubešová pracuje touto metodou už několik let. Učitelka zdůrazňuje, že je také důležité, aby si děti písmenka „prožily“ už při nácviku abecedy. Když se učí „S“, tak třeba lezou po zemi jako hadi. Písmena jsou pak dětem bližší.

Také tento přístup patří k metodě Sfumato. Z laického pohledu by se možná dalo říci, že „celostní“ čtení znamená, že vypadnou jako mezistupeň slabiky. Základním kamenem jsou písmena. A navíc jsou i ta při učení „popřevracena“ skrz naskrz, aby si je děti snáze osvojily.

Zdeňka Kubešová uvádí hned několik příkladů, kdy u ní dosáhly velkého pokroku už za krátkou dobu děti, pro které bylo jinak čtení až traumatizujícím zážitkem. Posledním živým důkazem příznivého vlivu Sfumata je Kristýnka z Jílovic, která se potýká s dyslexií. Ve škole v Trhových Svinech je teprve od pololetí, ale pokrok ve čtení už je znát.

„Je to jiné, už se mi čte líp,“ říká Kristýnka o odlišném způsobu práce s písmeny a textem. Ochotně odpoví i na dotaz, které písmenko má nejraději, když jsou písmena pro Sfumato tak důležitá. „Nejraději mám K,“ svěřila se školačka, která si podle rodičů už doma třeba vezme i noviny a čte si v nich, což by ji dříve nenapadlo.

„Doma čtu hodně,“ přiznává Kristýnka a dodává, že pod pečlivým dohledem rodičů čte hlavně pohádky. Třeba o Otesánkovi.

Možná, že ji čtení začalo více bavit i díky většímu využití dramatických prvků ve vyučování. Hravé prvky jsou spojené s úplnějším prožitkem a zapojením co nejvíce smyslů. To umožňuje zážitek a zapamatování si nové látky v souvislostech. Při výuce v Trhových Svinech se klade například velký důraz i na společné čtení, které dětem hodně pomáhá, podobně jako dechová příprava.

„Žádná metoda ale není univerzální,“ upozorňuje však realisticky Zdenka Kubešová, která metodou Sfumato učí na okrese České Budějovice jako jediná.

Metodika Sfumata je založena na kontrastu tón x zvuk, bezchybném rozlišování hlásek a jejich dlouhém exponování, dloužení jako při zpěvu i s obměnou intonace.

Jednotlivé hlásky v metodě Sfumato plynule přechází v dvou, tří i vícehláskové celky, (slova), plynule jsou čtené celé věty. Hodně pomáhá třeba dětem s dyslexií.