„Celé zařízení jsme postupně zprovoznili od 4. října a tak nám při testování přišlo vhod i tereziánské babí léto s dostatkem slunečního svitu,“ říká Martin Žahourek z představenstva městské firmy.

Celkem 593 solárních panelů je umístěno na střechách provozních budov městské teplárny v jejím sídle v Novohradské ulici, kde vyrobenou elektřinu firma dále využívá k pokrytí části vlastní spotřeby elektrické energie. Konkrétně například při pohonu oběhových čerpadel horkovodní sítě.

„Jde o náš první solární projekt, který potvrzuje trend k využívání obnovitelných zdrojů. Bereme ho jako ověřovací, který zároveň tvoří vhodný doplněk naší stabilní výroby energií. Další solární zdroje zamýšlíme vybudovat například na střechách připravovaného ZEVO Vráto a na zrekultivovaném odkališti Hodějovice. Vždy klademe důraz na to, aby se nemusela zabírat zemědělská či jinak využitelná půda,“ dodal Martin Žahourek.

Čistá energie ze slunce je další možností, jak v budoucí unikátní kombinaci různých místně dostupných zdrojů energií může českobudějovická teplárna posílit právě zastoupení těch bezemisních.

Základní pilíře této koncepce však tvoří zejména dokončovaný horkovod z Jaderné elektrárny Temelín, započatý retrofit kotle K12 na spalování biomasy a vybudování ZEVO Vráto, kde se teplo a elektřina bude vyrábět kogeneračním způsobem z komunálního odpadu. Tím se využije energetický potenciál odpadů, které již nebude možné po roce 2030 skládkovat. Definitivně se i v České republice zastaví dlouhodobé plýtvání surovinami a principy cirkulární ekonomiky se už konečně začnou uvádět do každodenní praxe.

Obnovitelné a bezemisní zdroje energií jsou součástí dlouhodobé koncepce udržitelného rozvoje českobudějovické teplárny, zahrnuté do předloni přijaté Strategie pro zelené město