Radnice zareagovala na žádosti zdejších občanů a zároveň je nová služebna součástí nynější reformy městské policie. „Služebna zahájí činnost na začátku ledna příštího roku,“ přiblížil termín jejího vzniku primátor Juraj Thoma. Nová služebna bude v ulici Antonína Barcala v budově naproti multikinu.
„Bude to standardní služebna s jedinou výjimkou, nebude mít zbrojní sklad,“ poukázal Thoma na komplikované předpisy, které radnici odradily od vybudování zbrojního skladu v nových prostorách. Městská policie by měla mít na Máji v budoucnu stálý stav deseti lidí a důraz bude v této lokalitě, podobně jako v jiných částech města, kladen na pěší hlídkovou činnost.


V současnosti má radnice k dispozici u městské policie 84 strážníků v přímém výkonu služby a ke konci roku by toto číslo ráda navýšila na 104 strážníků. Vybírat se bude přibližně z pěti desítek uchazečů.