Koncerty i bohoslužby

Program pro velké i menší čeká v Biografu Kotva, studentském kostele sv. Rodiny nebo na hřbitově Staroměstská. Lidé se mohou zúčastnit Průvodu světel s lucernami a lampiony centrem města, prožívat instalaci Prázdná místa na nám. Přemysla Otakara II., zapálit svíčky za své blízké, zhlédnout filmy Jednotka intenzivního života nebo Myši patří do nebe, vyslechnout koncert slepého harmonikáře Mária Biháriho k poctě Zuzany Navarové, besedovat o smutných tématech či se zúčastnit bohoslužeb k Svátku zesnulých 2. listopadu. „V každodenním životě jsou smrt a odcházení tématy, o nichž se nám stále těžko mluví,“ myslí si spoluorganizátoři, k nimž patří nemocniční kaplan, jáhen Ondřej Doskočil nebo loutkoherec Víťa Marčík, který již několik let pořádá v centru Budějovic veřejné oslavy a společné prožívání Velikonoc. „Loučení a vzpomínání jsou ale důležité společenské rituály, které nám pomohou se se ztrátou blízkých vyrovnat,“ vysvětlují a zvou, aby si lidé přišli společně o smrti promluvit a zapálili svíčku za zemřelé.

Ztišit se a zastavit

„Umíme společně slavit Velikonoce nebo Vánoce a radovat se při nich, ale Dušičky už tolik ne,“ říká Víťa Marčík. „Je přitom důležité i další svátky prožívat společně. Proto jsem rád, když se oslavy vracejí zpět do ulic a na náměstí. Celý týden se ve městě budou konat různé akce, kde lidé mohou vzpomínat na druhé a uvědomit si, že jsme koneční. Můžeme se zastavit, ztišit a ptát se, jak žijeme a kam chceme na své životní cestě dojít. V kostele podobné chvíle prožíváme každý vnitřně, ale je důležité tahle témata dostat i ven z kostela do povědomí lidí kolem. Proto nyní organizujeme možnost zastavit se a společně popřemýšlet. A aby z toho pro nás nebylo týdenní šílenství, organizujeme s manželkou Evou akce dva dny v centru města a potom si ty další užijeme s ostatními jako účastníci,“ dodává Víťa Marčík.

Rozsvícený hřbitov

Lidé se sejdou 2. listopadu i na hřbitově na Otýlii, kde mohou druhým rokem navštívit pietní místo určené pozůstalým nenarozených dětí i těch, které odešly příliš brzy. „Odpoledne od 16 do 17.30 tu budou k dispozici k osobnímu rozhovoru i pracovníci perinatálního hospice Dítě v srdci,“ říká ředitelka jihočeské pobočky Hana Doskočilová.

Svíčky ozáří i zaniklý hřbitov u kostela sv. Prokopa na budějovickém Starém městě, kde místo posledního odpočinutí nalezl i biskup Jan Valerián Jirsík a poslední pohřeb byl v roce 1889. „Navzdory slavné historii hřbitov zůstával na Dušičky obvykle zavřený a temný, což jsme se loni pokusili změnit, a ozářili je desítkami svící,“ říká jáhen Ondřej Doskočil. „I letos zapálíme svíce na hrobech bývalých obyvatel města a v kostele jim věnujeme vzpomínku a modlitbu.“ Ve středu 2. listopadu v 18 hodin se zde koná v kostele krátká bohoslužba pro každého, kterou slovem doprovodí Ondřej Doskočil a hudbou varhaník Václav Schwammenhöfer. Čas po 19. hodině je vyhrazen individuální modlitbě a vzpomínkám na zemřelé při tichu a duchovních písních z Taizé, které na harfu doprovodí Kateřina Kamenská. O slavných nebožtících hřbitova promluví ve 20 hodin kulturní historik Hynek Látal a večer uzavře starobylá večerní modlitba - nešpory. „Přijít a odejít můžete kdykoli a vítáni jsou všichni,“ zve každého Ondřej Doskočil s tím, že svíčky budou k dostání i na místě.

Zapal svíčku, rozsviť duši

Týden o životě, smrti a vzpomínání v Budějovicích
Pondělí 31. 10. - 19 h Staň se zázrak, koncert, Světadílna
Úterý 1. 11. - 10 h Prázdná místa, instalace, náměstí P. Otakara II., 17 h Mše svatá - katedrála sv. Mikuláše, 19 h Pocta Zuzaně Navarové - koncert, kostel sv. Rodiny
Středa 2. 11. - 9 - 18 h Otevřené dveře kostela sv. Rodiny, celý den Prázdná místa - instalace, náměstí P. Otakara II., 17 h Mše svatá - katedrála sv. Mikuláše, 18 h Průvod světel - lucerny, bílé lampiony z Piaristického náměstí
Čtvrtek 3. 11. 18 h Jednotka intenzivního života, film, biograf Kotva
Pátek 4. 11. 18 h Petr Chvojka: O smrti, přednáška, kostel sv. Rodiny
Sobota 5. 11. 16 h O holčičce, která se ještě nenarodila, divadlo Víti Marčíka, kavárna v biografu Kotva, 18 h Paliativní péče - debata, kavárna biografu Kotva
Neděle 6. 11. 16 h Myši patří do nebe, film, biograf Kotva