Mladý čáp černý, kterého se ještě spolu s dvěma sourozenci podařilo odchovat v Záchranné stanici živočichů Makov, zahynul v Etiopii. Při své cestě uletěl více než pět tisíc kilometrů a překonal území 12 států (Rakouska, Maďarska, Srbska, Bulharska, Turecka, Sýrie, Libanonu, Jordánska, Izraele, Egypta, Súdánu, Eritree).

"Pro nás je to samozřejmě špatná zpráva. Neznáme příčinu úhynu. V této přelidněné oblasti mohlo snadno dojít i k zabití člověkem. Jsme ale rádi, že se čáp připojil k divoké populaci a doletěl na tradiční zimoviště. Potvrdil se tak správný postup při umělém odchovu, přípravě a následném vypuštění do přírody," uvedl za Záchrannou stanici živočichů Makov Libor Šejna.

Smutnou událost okomentoval Lubomír Peške, mezinárodně uznávaný odborník v oboru telemetrie zvířat, který pro záchrannou stanici živočichů už řadu let zajišťuje instalaci vysílačů i následné sledování. "Mimo jiné za pár dnů odlétá právě do Etiopie, tak se třeba podaří získat ještě nějaké údaje," doplnil Libor Šejna.

Lubomír Peške uvedl: "Čáp černý přirozeně migroval do Etiopie na zimoviště v horských říčkách (podobně migrovala i Zuzana – čáp černý v projektu Českého rozhlasu Africká odysea 1995-96-97). Data docházela regulérně až do začátku listopadu. Od 2.11. je prakticky nezměněná orientace kroužku, nejprve byly signály v porostu u severního svahu u řeky, později od řeky a pak od chýše, patrně místního „kostela“, kde je doteď. Jedině příkré svahy mají v přelidněné Etiopii alespoň nějaký lesní porost. Nemohou být přeměněny na pole ani spásány. Zpravidla patří ke „kostelu“. Kostely jsou v křesťanské (koptské) části velmi početné, prakticky v každé vesnici, často na kopcích. Jsou to jen větší domy s plechovými střechami, kam lidé mimo kněze nemají přístup. Mohlo jít o usmrcení nebo jen nález, protože v této oblasti je obtížné z dat vystopovat zřetelné denní přesuny. „Zálet“ na kostel (čápi často sedají na jejich střechy) je ale chybou (gps lokace v noci). Čáp mohl možná teoreticky zprvu přeletovat z řeky na blízký svah (les), ale ne dlouho (mapa GoogleEarth lokace umisťuje více do řeky)."