Má to být ukázkový projekt za stovky milionů korun. Cílem je, aby historický objekt v Budějovicích mohl lépe sloužit kultuře. Časem už poněkud pocuchaný Kulturní dům Slavie má dostat přístavbu, obnovené vnitřní prostory i nové technické vybavení. Radnice v minulém volebním období připravila dostavbu a opravy s náklady, které se nyní odhadují na 700 milionů korun. Jenže ve chvíli, kdy se celá akce rozjela, se začaly množit výhrady některých odborníků. Došlo to tak daleko, že teď někteří kritici projektu píší vedení města nebo ministerstvu kultury. Vyzývají k zastavení projektu a novému zpracování odborných podkladů.

Ze strany některých historiků nebo architektů zaznívají i dost ostrá slova. "Projekt rekonstrukce vykazuje zásadní vady. Hrozí zánik unikátní tělocvičny a řady cenných detailů jednoho z nejvýznamnějších architektonických děl 19. století v jižních Čechách od předního českého architekta Ignáce Ullmanna," zní část vyjádření Českého národního komitétu ICOMOS, což je poradní orgán UNESCO. Veřejnosti je známý účastí na debatách kolem budoucnosti otáčivého hlediště v Krumlově, kdy zastává stanovisko, že otáčko do zahrady zámku nepatří.

Cenné dřevěné prvky

Teď se ICOMOS přimlouvá za výjimečné historické interiéry Slavie, která vznikla jako spolkový Německý dům. „V důsledku nedostatečných odborných podkladů je ohrožena existence unikátní disposiční jednotky prostoru tělocvičny a její cenné dřevěné konstrukce. Dle dostupných informací se jedná o nejstarší dochovanou turnerskou tělocvičnu v českých zemích,“ tvrdí Václav Girsa, prezident Českého národního komitétu ICOMOS.

Budova dodnes podle Václava Girsy nevykazuje zásadní problémy stavebně technického rázu. Různé vestavby nejsou sice příliš estetické, ale podstatu stavby dosud nezničily, lze je odstranit či kultivovat. Městem plánovaný projekt přestavby ale počítá s přístavbou a výraznou změnou vnitřního uspořádání. Původní krov má nahradit nový s kovovou nosnou konstrukcí. Stávající východní zeď bude zbořena a nahrazena stěnou s povrchem z plechu. „Zaniknout má i stávající nejdůležitější prostor celé budovy – reprezentativní společenský sál s galerií vynášenou dvěma páry bohatě zdobených litinových sloupů, hodnotnými stavebně truhlářskými prvky,“ dodává Václav Girsa.

Takhle vypadaly Vltavotýnské hradní trhy v březnu. Paráda, co říkáte?
Vltavotýnské hradní trhy začaly. Už se chystají ty dubnové

„Žádáme o přehodnocení a pozastavení veškerých projekčních prací i schvalovacích procesů, které podstatnou část památky odsuzují k zániku,“ shrnul požadavek kritiků Václav Girsa.

Projekt ze soutěže architektů

Město ale projekt hájí. Zahájen byl za minulého vedení radnice. Podle tehdejšího náměstka primátora Juraje Thomy bude přístavba moderní a propojí Slavii s okolím směrem do města i k řece Malši. Uplatnit se mají třeba i skleněné panely v novém vstupu, který by měl přibýt směrem k budově Jihočeského muzea.

Projekt změn je výsledkem architektonické soutěže, která začala v roce 2019. Nová podoba počítá s dostavbou budovy směrem k Jihočeskému muzeu, čímž vznikne více prostoru pro hlavní sál ve třetím patře. Jeho kapacita je 235 diváků na sezení a 116 na balkoně. Maximální kapacita míst na stání je 535 lidí a 135 na balkoně. Hlavní sál by se měl otočit o 90 stupňů. Město by tak získalo větší koncertní sál moderních parametrů.

Všechna povolení

Současný náměstek primátorky Petr Maroš upozorňuje, že projekt úspěšně prošel všemi úředními postupy, dostal i kladné vyjádření od odboru památkové péče magistrátu města. Připouští ale, že současná koalice by mohla přípravy vést trochu jinak. "Rekonstrukce by vyšla významně levněji," naznačuje náměstek, kde by asi došlo ke změně. Doplňuje, že je přesvědčen, že by byl brán i větší ohled na vzácné historické prvky.

Teď už jsou přípravy rekonstrukce tak daleko, že se hledá stavební firma. "Výběrová komise zasedala v úterý, předloženy byly dvě nabídky," říká Petr Maroš. Obě nabídky prošly formálním hodnocením a komise se sejde ještě jednou 4. dubna. To by mohla vedení města doporučit vítěze výběrového řízení.

Jedině cena

Do rozjetého projektu už se ale nedá vstupovat ani s případnými požadavky na nějaké úpravy ve stavební části. Na to věc postoupila podle Petra Maroše příliš daleko. "Kdyby se to nemělo dělat, máme jen jedinou možnost, ekonomickou nevýhodnost," uvedl Petr Maroš. Nabídnuté ceny by musely být mnohem vyšší než předpokládané v projektu. Pak by město mohlo od projektu ustoupit.

Dnešní KD Slavie byl postavený v 19. století jako spolkový dům pro německé spolky ve městě, proto byl také nazývaný Německý dům. Po 2. světové válce znaly generace Budějčáků objekt pod jménem Armáďák. V minulosti byl dům s velkým sálem a řadou dalších prostor, například s restaurací několikrát v různém rozsahu opravován, ale generální rekonstrukce byla připravena až nyní.

Vyhráli Francouzi

Příprava rekonstrukce začala v roce 2019 mezinárodní soutěží vedenou formou soutěžního dialogu. Bylo to vůbec poprvé, co se v Budějovicích tato forma soutěže konala. "Důvodem tohoto postupu byla možnost současně s projekčními pracemi na stavební část vést debatu i o příští náplni a způsobu fungování Slavie," uvedl k tomu při vyhodnocení architektonické soutěže Juraj Thoma. Ve vícekolovém dialogu zvítězilo konsorcium ateliérů Chaix &Morel et Associés z Francie, ateliéru Christian Anton Pichler a ateliéru Jan Proksa z Rakouska. Smlouva s vítězi soutěže byla podepsána 3. září 2020. Na konci roku 2021 bylo na stavbu vydané územní rozhodnutí a v dubnu 2022 nabylo právní moci stavební povolení.