Když před bezmála pěti lety spolek vznikal, měl patnáct členek. Postupně se však ke svazu přidávaly další češnovické ženy. „Český svaz žen je nezávislé, dobrovolné kulturně-společenské občanské sdružení, které působí 
v celém Česku," vysvětluje předsedkyně češnovického spolku Jana Božovská.


„V naší činnosti nechybí různé přednášky a besedy, ale také návštěvy divadel či koncertů. A samozřejmě pracujeme také na zvelebení obce," doplňuje.

Na začátku roku se češnovické ženy pouštějí do pořádání únorového dětského maškarního reje i maškarního plesu pro dospělé. „Vše se odehraje letos v jeden den, 
v sobotu 14. února. Odpoledne od 14 hodin se sejdou děti a večer od 20 hodin pak dospělí," vysvětluje Jana Božovská. Tradiční den žen pak v březnu oslaví společným posezením. „Nezapomínáme ani na Den matek. Připomínáme si ho procházkami po okolí," doplňuje předsedkyně češnovického spolku.

Léto členky spolku tráví pravidelnými návštěvami divadel i koncertů, jezdí například na otáčivé hlediště do Týna nad Vltavou a pravidelně vyráží i na Múzy na vodě 
v Českých Budějovicích.

Jezdí na výlety nejen po Čechách, ale společně vyrážejí i do zahraničí.

Ani s koncem prázdnin však jejich společná činnost nekončí. „Na závěr prázdnin se programem pro děti loučíme 
s létem a v září vyrážíme na zájezdy po bližším i vzdálenějším okolí. Navštívily jsme například Lipnici nad Sázavou 
a její krásné okolí se sochařskými díly vytesanými ve skalách, Jindřichův Hradec, podivuhodný kostel ve Svatém Kameni blízko Rychnova nad Malší , hrad Pořešín nebo třeba Stezku v korunách stromů na Lipně, Vítkův Kámen a další zajímavé lokality," jmenuje Jana Božovská cíle oblíbených výletů členek češnovického spolku.

A na Vánoce také nesedí doma. „Na Štědrý den odpoledne přivezeme pro všechny spoluobčany do pergoly u rybníčku Betlémské světlo a se všemi, kdo přijdou, si popřejeme pěkné svátky," doplňuje.

Členky Místní organizace Svazu žen Češnovice spolupracují i s jinými spolky z okolí, ale také s vedením obce. „Společně s jsme u nás v obci například několikrát uvítali finské turisty z partnerského ženského spolku. Díky tomu jsme se dozvěděli, v čem se jejich a náš spolek liší a v čem jsou si podobné," vypráví Jana Božovská. „Také už tři roky spolupořádáme s baráčníky festival amatérských tanečních souborů nazvaný Slet baletek. Nejedná se o typické folklorní soubory, ale o taneční vystoupení typu kankán, kde tanečnice baví sebe a ostatní," vysvětluje předsedkyně češnovického spolku.

I na letošní rok už mají některé akce naplánované. „Letos máme výročí pěti let trvání spolku, tak jej oslavíme návštěvou bowlingu a pokud to bude možné, zkusíme také zajistit cvičení jógy. Kromě pravidelných akcí máme v plánu uspořádat i dvě přednášky. Jedna by se měla věnovat zásadám první pomoci a druhá zase problematice obrany spotřebitele," končí vyprávění Jana Božovská.