Pohled do historie říká, že nejvyšší teplota pro 15. březen byla zaznamenána v roce 2011 a bylo to 17,2 °C. Nejnižší údaj na teploměru byl pro 15. březen odečten v roce 1987 a bylo to -14,4 °C. Pro datum 16. března pak jsou rekordy z roku 2012, naměřeno 21 °C a z roku 1887, to bylo -11 °C.

Stejně jako 15. března 2016 zasypal českobudějovické náměstí sníh i 15. března 1939, kdy do města mířila německá okupační vojska.

Jan Ciglbauer na webu Severní Českobudějovicko popisuje na základě historických pramenů osudný den následovně: „V dopoledních hodinách 15. března 1939 se konečně na Lineckém předměstí v Českých Budějovicích objevili němečtí vojáci. Do centra na Masarykovo náměstí vpochodovali kolem 14. hodiny Divadelní ulicí. Vládlo tehdy škaredé počasí a chvílemi padal za silného větru mokrý sníh."

Kurátor sbírky novějších dějin Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Leoš Nikrmajer potvrdil, že vpravdě zimní počasí skutečně znesnadňovalo členům německé armády rychlý postup do českého vnitrozemí. „Armáda si určila, do kdy chce obsadit podstatnou část Čech a Moravy, ale tyto plány bylo nutné záhy přehodnotit kvůli závějím sněhu na některých cestách," řekl Leoš Nikrmajer.

Doplnil, že největší potíže s počasím měli příslušníci okupačních vojsk v dosud neobsazené části šumavského podhůří a při postupu dále směrem na východ na Vysočině.