Malebnou scenérii dotváří socha ženy, která klečí a vzpíná ruce k nebesům. Je to jako by prosila o zázrak nebo o peníze na dostavbu nového sálu.
Peníze jsou totiž důvodem, proč byla akce před několika měsíci přerušena. „Začínali jsme v roce 2009. V loňském roce se realizovala část stavby, ale na jaře 2010 jsme ji zakonzervovali,“ popisuje situaci starosta Trhových Svinů Radislav Bušek.

Práce si vyžádaly šest milionů korun, jsou hotové i přeložky inženýrských sítí, ale peníze, které mělo město slíbené ze státního rozpočtu, nedorazily podle starosty kvůli úsporným opatřením vlády a propadu daňových příjmů. Ze stavby tak zůstalo pouhé torzo. Teď má město zažádáno o peníze znovu. „Na ministerstvu financí máme žádost o patnáct milionů korun,“ říká Bušek, jestli ale finance budou, si netroufá odhadnout. „Zkoušíme získat i další prostředky,“ dodává starosta.

Pro městský rozpočet je dostavba kulturního domu, která měla nabídnout hlavně nový společenský sál, příliš velkým soustem.

A tak se zatím využívají možnosti v okolí. Český svaz žen pořádá svůj bál tradičně v nedalekých Strážkovicích, jiné akce se konají třeba v místní části města zvané Rejta. „Jezdí se do Strážkovic, do Borovan, kde je to nejbližší,“ popsal možná řešení svízelné situace, která se nabízejí obyvatelům Trhových Svinů, František Herbst, vedoucí městského kulturního střediska.

Podle pamětníků byl na náměstí až do 70. let minulého století taneční sál v tak zvané Jožkovině, v bývalé hospodě U Fantů. „V sedmdesátých letech ji zbořili a postavili hotel U Dvou čápů,“ řekl k historii sálů ve městě Jiří Čajan, který se věnuje regionální historii.

Hotel na náměstí sice původně místo na tancování měl, ale několikrát už změnil majitele a v současnosti se tam netančí. Náhradou měla být přístavba kulturního domu. „Byla by pro tři sta padesát lidí,“ říká František Herbst. Zatím je ale z nové přístavby vidět jen několik pylonů a složený materiál na budoucím staveništi.

Jestli bude stavba v dohledné době pokračovat, záleží hlavně na tom, zda město uspěje se zmíněnou žádostí o státní peníze. V plánech je zatím vidět objekt se samostatným vstupním schodištěm nebo elegantní oblou střechou.