Podle zastupitelského klubu České pirátské strany a Strany zelených v nedávné době město přijalo dva kontroverzní dary – sochu Přemysla Otakara II. a architektonický projekt nového multifunkčního centra. Piráti tento netransparentní postup kritizují.

"Rozhodli jsme se proto na tuto nešťastnou praxi upozornit formou happeningu. Z recyklovaného materiálu – PET lahví – jsme vytvořili sochu a tu chceme městu darovat," říká Klára Bidařová, koordinátorka pirátů pro Jihočeský kraj.

Podle pirátů přijetím daru na projekt multifunkčního centra byla zmařena šance na veřejnou architektonickou soutěž významné městské stavby. Tedy šance na svobodnou soutěž. "Darovaný projekt nové haly rozeběhla aktivitu, jejímž výsledkem bude výdaj z rozpočtu města přesahující půl miliardy korun. Jde o dar vpravdě "danajský". Budiž nám plastová socha Svobody mementem před danajskými dary městu," dodává Klára Bidařová.

Piráti si přejí, aby jejich dar byl umístěn v nové hale na čestném místě. Pokud k její výstavbě nedojde, což si přejí mnohem více, slíbili, že sami dar zničí jeho odložením do kontejneru na plast.

Předseda zastupitelského pirátského klubu Lukáš Mareš k tomu říká: „Přijímání darů, které výrazně ovlivňují veřejný prostor, považujeme za pohyb na hraně zákona a město by mělo jít raději cestou vypisování otevřených veřejných soutěží než rozhodování od stolu. Nejsme přece na Balkáně.“.

Podle člena klubu Jana Nepomuka Piskače byla plastová láhev jako základní stavební prvek sochy zvolen proto, že svoboda je jen prázdným pojmem. "Přijme obsah jedině naším přičiněním. Jestli ji naplníme živou vodou, kalem nebo pesticidovými splašky z řepkových polí," zmínil Jan Nepomuk Piskač. Jde podle něj také o to, jestli malé "svobody" jednotlivců nebo malých skupin ve svém důsledku někdy neohrožují svobodu celé společnosti. K darům, které považují piráti za kontroverzní a které město přijalo nedávno doplnil, že možná, kdyby se koukl na jejich zuby, tak se ukáže, třeba u multifunkční haly, že je účelem více městu ukousnout, než mu darovat. Dlouhodobě totiž piráti prosazují, aby se současná sportovní hala ve Stromovce nebourala, ale jen zrekonstruovala.že si jejich prostřednictvím.

Socha Svobody z plastových lahví chtěli piráti odhalit v pondělí navečer.