Září není jenom ve znamení cesty do školy, ale po prázdninách se všem otevírají dveře do nejrůznějších volnočasových kroužků. Ne jinak tomu je také v Sokole, kdy Česká obec sokolská pořádá projekt s názvem Sokol spolu v pohybu. "Jedná se o týden plný pohybových a kulturních aktivit zaměřených na celé věkové spektrum, který vrcholí Nocí sokoloven," říká za organizátory Vratislav Zahrádko.

"T.J. Sokol České Budějovice, stejně tak jako v minulém roce i letos, se do tohoto projektu přihlásila, a po úspěšném Pojďte si šplhnout! Vás tentokrát zve na Cestu za poznáním, která by měla ukázat, že v Sokole se nezaměřujeme jenom na pohybové dovednosti, ale že jsou zapotřebí také vědomosti týkající se přírody a přežití v přírodě, které jsou v dnešní době často opomíjeny.

Zájemci, cestovatelé a objevovatelé jsou srdečně tímto zváni," dodává Vratislav zahrádko.

Děti nebo dospělí, všichni mají možnost prověřit své pohybové dovednosti a praktické vědomosti.

"Budeme se na všechny těšit v pondělí 17. září v sokolovně na Sokolském ostrově od 16:30 do 18:30 hodin," doplnil Vratislav Zahrádko.