V letošním cvičebním roce 2018 – 2019 je aktivních 17 oddílů, jsou to Předškoláci a I. třídy, Rodiče a děti, Baby club – maminky s malinkými dětmi, Malý taneční aerobik, Žáci, Žákyně, Taekwondo, Kick-box, Kalanetika, Aerobic a Kangoorobic– mladší ženy, Muži, Starší ženy, dva oddíly Pobytu v přírodě – Čtyřlístek a Klíček, Stolní tenis a oddíl Lezení na umělé stěně. Sokolové nejen rádi sportují, ale také se baví. Každoročně pořádají v lednu sokolský ples, v únoru dětské šibřinky, v červnu pohádkový les, na přelomu července a srpna čtrnáctidenní letní tábor, na konci prázdnin dětské dopoledne, v prosinci mikulášskou nadílku. Na jaře se vydávají na výlet po Čechách, na podzim do Rakouska. A šedesátka členů jednoty se zúčastnila 16. všesokolského sletu v Praze.

Ke své stovce připravili sokolové třídenní program, který zahájí v pátek v 17 h v Liškovině vernisáž výstavy o historii a současnosti Sokola v obci. V sobotu od 14 h se představí slavnostní průvod, u vítacích kamenů bude zasazena lípa a vystoupí soubor Radost. V 16 h začne v Sokolovně přednáška o historii Sokola v obci a v 18 h promítání dokumentu Dobrý život sokola Bendy. A v neděli se v 15 h v Sokolovně rozjede sokolská akademie.