Za tři roky bude Sokol v Lišově slavit už 130 let trvání jednoty! Počátky jsou zachyceny ve starých pramenech. „Památný slet sokolské župy Husovy v Českých Budějovicích v roce 1893 nadchl také město Lišov pro sokolskou myšlenku. Na podnět bratra Rozhona z Vídně byla v městském pivovaru svolána první schůze a na ní rozhodnuto o vypracování stanov. Aktivitou lékaře Dr. Jana Linharta, notáře Antonína Maděry a učitele Jana Dejmka byly vypracovány stanovy,“ cituje ze záznamů Stanislav Matoušek, dnešní starosta TJ Sokol Lišov.

Podle záznamů ostatní lišovské spolky bránily založení Sokola z důvodu ztráty členů. Horliví příznivci Sokola se scházeli v pivovaře pod jménem Sováci. Když jejich počet dosáhl 30 členů dohodli se na svolání ustavující valné hromady.

Ustavující valná hromada byla svolána na 24. února 1894 na níž se dostavilo 29 členů. Starostou byl zvolen MUDr. Jan Linhart, místostarostou Antonín Maděra, náčelníkem učitel František Houška a výbor ve složení Josef Kašpar - obuvník, Štěpán Kordina - truhlář, Mikoláš Marcelin - obuvník, Josef Novotný, Václav Poláček - krupař, Jan Pinc - učitel, Felix Porák - truhlář, Jan Sazyma - lékárník. Náhradníci: Josef Kafka - koželuh, Václav Češka - kožešník, Jan Mikeš - krejčí, Matěj Moural - truhlář.

Bandidos jsou nepřehlédnutelní.
Od sousedů: Rakouské příhraniční městečko na pochodu

Sokol byl po roce 1948 začleněn do jednotné tělovýchovy a v Lišově po roce 1989 obnoven 11. dubna 1990 ustavující valnou hromadou na městském úřadu. Byl zvolen výbor TJ Sokol. Starostou byl zvolen Václav Ambrož, místostarostou František Bambule, náčelníkem Václav Novotný, náčelnicí Marie Čapková, jednatelem Miloslav Bicera, hospodářem Jiří Vávra, vzdělavatelem Jindřich Vaňata.

První ustavující valnou hromadu si v lišovském Sokolu připomněli v roce 1994 (čtyři roky po obnovení činnosti). Ke stému výročí založení TJ Sokol Lišov se ve městě uskutečnil župní slet župy Husovy (která zahrnuje velkou část jižních Čech). Byl to první slet v obnovené župě.

Vichr 8. července 2021 škodil i na největším budějovickém hřbitově. Na snímku památník padlých rudoarmějců na Hřbitově sv. Otýlie.
V Budějovicích stále platí výzva k opatrnosti kvůli polomům

Dnes má jednota v Lišově 235 členů. Na poslední slet do Prahy jelo podle Stanislava Matouška 52 cvičenců a cvičenek a vystoupili ve skladbách žen, mužů a mladších žen a dorostenek. „V jednotě pracují jednak oddíly všestrannosti a dále také sportovní oddíly,“ dodává k aktuálnímu životu jednoty Stanislav Matoušek s tím, že sportovních oddílů je pět. Věnují se volejbalu, stolnímu tenisu, sálové kopané, florbalu a nohejbalu.

K činnosti slouží jednotě někdejší pivovar. Pěnivý mok se zde přestal vařit v roce 1898. V roce 1900 předalo město objekt Sokolu. Nyní je ale budova znovu města, protože údržba a opravy byly pro jednotu příliš nákladné.

I v době pandemie pořádala jednota akce pro veřejnost ve volné přírodě. Poslední velkou akcí byla 26. června Noc sokoloven, kdy bylo nachystané neobvyklé sportovní odpoledne pro rodiče s dětmi v areálu ZŠ a MŠ Lišov. „Nyní nás čekají tradiční Pohádková cesta a letní tábor,“ doplňuje Stanislav Matoušek.